Aarhus Universitetsforlag
Cover

Mere om bogen

Om bogen

Feudalismens økonomi i Europa kulminerede, den industrielle revolution med dampmaskinen satte i gang, og europæerne systematiserede global arbejdsdeling og handel med totalt herredømme til søs og magtfulde kolonier rundt om i verden. Nu var verden og livet ikke længere styret af Gud, men af fornuftige love, som mennesket kunne erkende og udnytte, og de menneskelige fællesskaber baserede sig på frie og lige menneskers indgåelse af en fornuftig kontrakt.

Oplysningen var, med Immanuel Kants berømte definition, menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed, og oplysningens valgsprog formulerede han som "Hav mod til at betjene dig af din egen forstand!".

Denne verdsliggjorte verdensopfattelse med dens udvikling af en empirisk erkendelsestradition har sammen med det globale udsyn været et helt specielt europæisk fænomen. Måske finder vi heri det egentlige grundlag for Europas politiske og økonomiske verdensherredømme, som derefter udviklede sig, og for den videnskabsopfattelse, som stadig er globalt dominerende. Dette var perioden, hvor de eksperimentelle videnskaber blev grundlagt, og hvor varetagelsen af dem blev lagt ind i det, der blev til det moderne universitet.

Både oplysningstidens mangfoldighed og dens grundlæggende betydning for nutiden viser sig i de mange forskellige bidrag, dette værks forfattere - alle forskere på det nye store Aarhus Universitet - ud fra mange forskellige faglige perspektiver bidrager med. Bogen er en mosaik af oplysningstidens vigtigste tanker og begivenheder og ligger i forlængelse af Renæssancens Verden.

Sanne Lind Hansen

Sanne

Cand.mag. i etnografi og klassisk arkæologi og tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. Sanne arbejder primært med antropologi, arkæologi og tidlig historie. Hun har desuden særligt ansvar for kommissionsaftaler - og en fortid på Antiksamlingen ved Nationalmuseet.

Sanne Lind Hansen

Redaktør

Telefon: + 45 53 55 07 59

slh@unipress.au.dk

Pressen skrev

Søren Hindsholm Kristeligt Dagblad

"Den flotte bog om renæssancen fra 2006 følger Aarhus Universitet nu op med en tilsvarende bog om oplysningstiden. Resultatet er særdeles vellykket, og her er en oplagt gaveidé til den læser, der nyder at være velorienteret og at få en stor læseoplevelse."

Georg Metz Information

"Høiris' og Ledets redaktion har med kyndig hånd og smuk reverens for den encyklopædiske tanke opdelt værket i 38 afsnit omhandlende alt mellem himmel og jord med prolog og epilog [...] Dette velredigerede og smukt udstyrede kæmpeværk om en af de væsentligste perioder i Europas historie, måske dén væsentligste, udkommer i Danmark, hvor det politiske flertal bæres af folk, for hvem oplysningsbegrebet og perioden er en pestilens. Man tror, det er lyv, men sådan er det."

Martin Hjelmborg lektørudtalelse

"Guf for historisk interesserede af enhver slags, med og uden faglig baggrund, der vil have alle aspekter med af denne afgørende periode af Vestens historie og kultur. Bogen er også særdeles anvendelig som leksikon med de fyldige emne- og personregistre som indgange til værket. Bogens særdeles smukke layout og udseende sælger nærmest sig selv [...] Aarhus Universitet har ladet fagfolk fra alle sine fakulteter bidrage med artikler af en længde på ca. 10-20 sider hver. Bogen er en bred information/opslagsbog om en historisk periode. Bidragyderne kommer i bogstaveligste forstand kompasset rundt om emnet. Alle tænkelige aspekter og konsekvenser (bortset fra militærvidenskab) af Oplysningstiden er medtaget, hvorfor perioden i bogen her også strækker sig fra starten af 1700-tallet til ca. 1830-erne (Danmark). Oplysningstidens aspekter for vores land er også det centrale i bogen, selvom også fjernere områder af Europa, såsom Italien, er medtaget. Sproget er et klart og flot dansk uden brug af fagjargon. Fornemt layout og talrige, smukke illustrationer med ledsagende tekst. Litteraturliste (fortrinsvis dansk) efter hver artikel. Forord, indhold, indledning, epilog, billedoplysninger, emneregister og navneregister, begge fyldige. Bogen er en opfølgning af en tilsvarende bog om renæssancen, ligeledes udgivet af Aarhus Universitet[sforlag]. Det er fornem formidling i allerbedste tradition til glæde for alle læsere uanset baggrund."

Frederik Stjernfelt Weekendavisen

"Meget apropos udsender Aarhus Universitetsforlag et stort pragtværk Oplysningens verden - i samme udstyr og efter samme opskrift som forrige års Renæssancens verden. Princippet er enkelt - de forhåndenværende søms princip. Man tager alle kræfter på Aarhus Universitet, der ved noget om emnet og får et kalejdoskopisk resultat, der strækker sig fra astronomi til opdagelsesrejser, fra anatomi til antropologi, fra akademier til rettigheder, fra nation til landbrug, fra kaffehuse til Kant og Goethe. Bogen er et overflødighedshorn af netop oplysning - velskrevet og informationstæt...

Oplysningens verden anbefales således, både fordi den er et barokt og underholdende katalog over både centrale stræk og besynderlige hjørner i oplysningstiden - men også fordi den både viser og argumenterer for, hvad et universitet kan."

Tine Demant www.Rundtombogen.dk

"Dette er endnu et fremragende stykke formidling.."

"...man bliver som læser endnu engang introduceret til emner, man ikke anede, der kunne skrives noget interessant om."

"..et yderst læseværdigt værk, som kun kan anbefales. Man bliver klogere og vel underholdt undervejs, så bogen må siges at have nået sit mål."

Gerhardt Eriksen Jyllands Posten

"I et stort samleværk om Oplysningstiden spreder 42 Århus-forskere lys over en stor periode i historien."

Anders Raahauge Jyllands-Posten

"En stor, nyudgiven antologi på Aarhus Universitetsforlag. Den mobiliserer universitetets eksperter på en lang række vidt forskellige områder, der danner en mosaik over Oplysningstiden med mange interessante og morsomme detaljer."

Claus Krogholm www.kulturkapellet.dk

"Bogen har sin styrke i, at der bliver redegjort for oplysningens betydning på et meget stort antal områder og discipliner, hvis eksistens vi tager for givet i dag. Dermed understreges oplysningens historiske rolle og mission forbilledligt."

Vagn Oluf Nielsen Folkeskolen

"Oplysningens verden fremtræder som en fantastisk kilde til inspiration for lærere, og det gælder ikke bare historie og samfundsfag, men også matematik, naturfag, tysk, engelsk, dansk, billedkunst og kristendomskundskab.

Bogen er et smukt udstyret værk om en af de mest centrale perioder i Europas historie."

Kirsten Gomard Kontur

"Bogen er omfattende og kommer vidt omkring. Det er ikke så lidt, man ved om oplysningstiden på Aarhus Universitet (...).. det er fornemt, at en institution som Aarhus Unviersitet på den måde bruger ressourcer på at formidle den viden, der findes og udvikles på institutionen, til bredere kredse, og det er helt fortjent at bogen ifølge forlagets hjemmeside er blandt to 20 i 2007".

Tilføjet til kurven

Gå til kassen