Aarhus Universitetsforlag
Cover

Middelalderens verden

Verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen

En del af serien Verdensbøger , og fagområderne og

Mere om bogen

Om bogen

Middelalderens verdensbillede havde som udgangspunkt, at Gud havde åbenbaret den endegyldige sandhed i Bibelen. Kosmos var en velordnet størrelse med Jorden i centrum, og i samfundet havde ethvert menneske sin faste plads, ligesom samfundets gudgivne klasser havde hver deres funktion inden for helheden. De døde og de levende tilhørte samme fællesskab. Historien var en meningsfyldt størrelse, hvis forløb fra begyndelsen ved skabelsen til afslutningen ved dommedag var fastlagt af Gud.

I Middelalderens Verden giver 30 forskere fra Aarhus Universitet et indblik i en fremmedartet og mangfoldig fortid. De præsenterer os for billeder og bygninger, begreber og tankefigurer, fortællinger og følelser. De fortæller os om kristendommens møde med andre religioner. Sidst, men ikke mindst, bringer de os ind på livet af vigtige middelalderskikkelser, fra fyrster som Karl den Store til filosoffer som Johannes Duns Scotus.

Middelalderens Verden dækker den periode, hvor en civilisation funderet på kristendommen blev spredt til hele Europa. Derved blev ikke bare hele vores verdensdel civiliseret, men Europa fik på trods af krige også mulighed for at udvikle en så stærk teknologisk, økonomisk, vidensmæssig og militær enhed, at det med varierende lande i spidsen de næste 500 år kunne erobre og dominere resten af verden. Her lagdes grunden til Europas globale betydning, som vi endnu i dag lever med - på godt og ondt.

Indholdsfortegnelse

Ole Høiris og Per Ingesman

Indledning

PROLOG: VERDENSBILLEDET

Helge Kragh, Videnskabsstudier

Naturfilosofi, Gud og verdensbillede i middelalderen

Ole Høiris, Antropologi

Verden i middelalderen - middelalderens verden

Philippe Provencal, Naturhistorisk Museum

Modsætningernes tid - det kristne Vesteuropa og den islamiske verden i det 12. århundrede

TÆNKNINGEN

Henrik Kragh Sørensen, Videnskabsstudier

Tusind engle på et knappenålshoved - matematikken i middelalderen

Henning Høgh Laursen, Filosofi

Middelalderens filosofiske antropologi - bøn og lærdom

Hans-Jørgen Schantz, Idéhistorie

Middelalderen - en filosofisk glansperiode

Jørn Erslev Andersen, Verdenslitterære studier

Johannes Duns Scotus - en moderne middelalderlig munkemetafysiker

Birgitte Eskildsen, Idéhistorie

At bære Det Uendelige - Cusanus og filosofiens videnskabelige nybrud omkring 1450

RUMMET

Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Kunsthistorie

Middelalderens rum og sansning - om sanselige strukturer i middelalderens kristne og islamiske rumdannelser

Maria Fabricius Hansen, Kunsthistorie

At bygge på fortiden - middelalderens romerske genbrugskirker

Hans Jørgen Frederiksen, Kunsthistorie

"Bare et billede" - det kirkelige billede og dets teologi fra senantikken til højmiddelalderen

Linda Maria Koldau, Musikvidenskab

Bibel og liturgi som verdensbilledets fundament - litteratur, kunst og musik i senmiddelalderlige kvindeklostre

Hans Krongaard Kristensen, Middelalder- og renæssancearkæologi

Intra monasterium - de danske herreklostres totalanlæg

KIRKENS MAGT

Else Marie Wiberg Pedersen, Systematisk teologi

Teologi mellem reformation og modreformation - Bernhard af Clairvaux og cisterciensernes hverdagsteologi

Per Ingesmann, Kirkehistorie

I sæk og aske - bodens historie og betydning i middelalderen

Agnes S. Arnórsdóttir, Historie

Det kristne ægteskab - ejendom og jomfrudom i middelalderens Island

Per Andersen, Retslære

Sandheden skal altid være stærkere og kærere... - dansk retspleje under forvandling

Bjørn Poulsen, Historie

Købmænd og kirke i dansk middelalder

Jeppe Büchert Netterstrøm, Historie

Lunds domkannikker i senmiddelalderen

NORDENS KRISTIANISERING

Jens Peter Schjødt, Religionsvidenskab

Aspekter af kristningen i Norden

Pernille Hermann, Nordisk

Fortid og forandring - skriftmediet i Norden i middelalderen

Rolf Stavnem, Nordisk

Olav Tryggvasons død - den norrøne historieskrivning og skjaldedigtningen

Else Roesdahl, Middelalder- og renæssancearkæologi med bidrag af Niels Lynnerup, Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet

Svend Estridsen - en konge mellem vikingetid og middelalder

Kasper Holdgaard Andersen, Historie

Kristendom, folkeslag og nationer - skabelsen af en middelalderlig nation med Danmark før 1250 som eksempel

Anders Bøg, Historie

Dronning Margrethe, kirken, det hellige og det hinsidige

EPILOG: ARVEN FRA MIDDELALDEREN

Michael Skovmand, Engelsk

Thomas More - A Man for All Seasons

Kirsten Molly Søholm, Germansk

Afsked med middelalderen - Faustmytens fødsel 1587

Svend Erik Larsen, Litteraturhistorie

Middelalderen som kulturel erindring

Sanne Lind Hansen

Sanne

Cand.mag. i etnografi og klassisk arkæologi og tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. Sanne arbejder primært med antropologi, arkæologi og tidlig historie. Hun har desuden særligt ansvar for kommissionsaftaler - og en fortid på Antiksamlingen ved Nationalmuseet.

Sanne Lind Hansen

Redaktør

Telefon: + 45 53 55 07 59

slh@unipress.au.dk

Pressen skrev

Georg Metz Information

"En storslået publikation i forlagets ambitiøse serie... Endnu et storværk i vanligt rigt udstyr og generøst format med 28 specialartikler. Stof til både lærd og læg. Enestående flot."

Søren Hindsholm Kristeligt Dagblad

"Nu har Aarhus Universitetsforlag med sin 'Verden'-serie dækket hele verdenshistorien bortset fra 'Antikkens verden', som kommer senere i år, set fra en lærd synsvinkel. Resultatet er imponerende og enhver nysgerrig og dannet læser vil finde mange artikler, som giver indsigt og en stor læseoplevelse."

Hans Michelsen Lektørudtalelse

"Bogen føjer sig flot ind i rækken af bøger fra AAU fx Renæssancens verden, 2006, Oplysningens verden, 2007, Romantikkens verden, 2008 og Modernitetens verden, 2009. Middelalderen skal revurderes, og med denne bog er man langt fra den gængse opfattelse af middelalderen som værende sort. Det er en rigtig god idé at lade forskere komme til orde og præsentere deres forskningsområder overfor almenheden på denne måde. Den alsidige og meget smukt tilrettelagte bog indeholder både vægtige, interessante og læsbare artikler om middelalderen, og hertil kommer en overdådig illustrationsside."

Carl Nørrested North-review

"...som sædvanlig tip top."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen