Aarhus Universitetsforlag

Om forlaget

Et moderne videnshus

Aarhus Universitetsforlag er Danmarks største universitetsforlag og et videnshus i stadig udvikling. Vi formidler forskningsbaseret viden til såvel den almene offentlighed som til forskningsmiljøer verden over. Vi publicerer bøger på tryk og digitalt, og vi driver nyhedsmediet Vid&Sans, der giver forskerne mulighed for at formidle deres viden nuanceret i en form og kontekst, som de selv har indflydelse på. Forlaget er desuden medejer af produktionsselskabet Videnslyd, der formidler videnskab i form af daglige radioudsendelser til Radio4 og podcasts. En vigtig partner er Folkeuniversitetet, der hvert år afholder flere end 4.000 forelæsninger, videns- og festivalarrangementer i et tæt samarbejde med universiteterne og landets forskere med henblik på at gøre forskningens teorier, metoder og resultater tilgængelige for et bredt publikum.

Global rækkevidde

Aarhus Universitetsforlag samarbejder med nogle af verdens mest anerkendte distributionspartnere inden for akademisk publicering, bl.a. Ingram, Project Muse, JSTOR, Oxbow og ISD, hvis rækkevidde samlet set er global, og som sikrer, at vores publikationer både når ud til verdens forskningsbiblioteker og ind i kommercielle salgskanaler. Forlaget har et stigende internationalt engagement, og vi har indgået aftaler om sampublicering med en række toneangivende amerikanske universitetsforlag som Columbia University Press, Johns Hopkins University Press, Yale University Press og The University of Wisconsin Press.

Institutionel tilknytning

Aarhus Universitetsforlag er 100 % ejet af den almennyttige fond Aarhus Universitets Forskningsfond. Forlaget formidler og synliggør forskningen fra Aarhus Universitet, men vi publicerer også ofte og gerne forskningsresultater og forskningsformidling fra landets øvrige universiteter og vidensinstitutioner, ligesom en stor del af vores forfattere er tilknyttet udenlandske forskningsmiljøer.

Non-profit og funding

Forlaget opererer på et not-for-profit grundlag, og hovedparten af udgivelserne er delvis finansieret af eksterne midler, der sikrer en bæredygtig økonomi for den enkelte udgivelse. I nært samarbejde med vores forfattere rejser vi hvert år betragtelige summer i publiceringsstøtte fra et stort antal fonde og institutioner, hvis velvilje har en uvurderlig betydning for udgivelsen af forskningsbaseret faglitteratur i Danmark.

Fagfællebedømmelse og forlagsredaktion

Alle forlagets udgivelser skal igennem en fagfællebedømmelse for at godtgøre et manuskripts videnskabelige kvalitet og dets bidrag til ny viden og forståelse. Den efterfølgende forlagsredaktion tager udgangspunkt i fagfællebedømmelsens forslag og overvejelser, men fokuserer også på at tilpasse teksten bedst muligt til målgruppen.

Håndværk

Vi hæger om kvaliteten i alle faser af produktionen, og derfor samarbejder vi med landets fremmeste grafikere, korrekturlæsere og bogtrykkere. Forlaget lægger stor vægt på at holde en meget høj kvalitet i såvel tilrettelægning, omslagsdesign og papirvalg som trykkekvalitet. Vi mener, at forlaget er med til at holde en dansk tradition for godt boghåndværk i hævd, og Aarhus Universitetsforlag har gennem årene modtaget adskillige priser for boghåndværk og -design både i ind- og udland.

Bæredygtighed

Langt størstedelen af forlagets udgivelser trykkes på papir, der er underlagt mærkningsordningen FSC (Forest Stewardship Council). Det betyder, at papiret stammer fra en skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn. De bøger, vi sælger fra forlagets hjemmeside, finder vej til læseren gennem en distributør, der kører på grøn strøm og biodiesel.

Historie og profil

Aarhus Universitetsforlag blev grundlagt i 1985 som en erhvervsdrivende fond, men har siden 2013 været et aktieselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond. Forlaget blev i 2019 som det første forlag i Norden medlem af The Association of University Presses, hvor kun udgivere, der lever op til de højeste akademiske kvalitetsstandarder, optages.

Som universitetsforlag understøtter vi forskningspublicering til rent akademiske målgrupper, men vi ser det som en vigtig opgave også at udgive videnskabsformidling til den almene befolkning i det samfund, vi som forlag er en del af. Forlaget står bag alle tiders største danske fagbogssucces, nemlig Tænkepauser, der er solgt i over 1 mio. eksemplarer, og som er på vej ud i verden som Reflections i et samarbejde med Johns Hopkins University Press. Forlaget er i bredere kredse endvidere kendt for de prisvindende bogserier vide verden, 100 danmarkshistorier og Pædagogisk Rækkevidde. Derudover har vi udgivet større værker som fx Dansk Naturvidenskabs Historie, Dansk Skolehistorie, Dansk Sproghistorie, Dansk Bibliotekshistorie og Ludvig Holbergs Hovedværker.

 

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen