Aarhus Universitetsforlag
Cover

Menneskelivets mangfoldighed

Arkæologisk og antropologisk forskning på Moesgård

En del af serien Moesgaard Museums Skrifter , og fagområderne og

Mere om bogen

Om bogen

Menneskelivets mangfoldighed er udgivet i forbindelse med Moesgårds 50 års jubilæum. I 42 artikler præsenteres centrale forskningsemner inden for arkæologi og etnografi. Først indledes der med historiske tilbageblik og oversigter og derefter følger forskellige indlæg om teori, metode og eksperimenter - et blik ind i værkstedet.

Noget af det, som har været fælles for arkæologien og antropologien, har været indsamlingen af og arbejdet med genstande - jordfund og etnografika.

En række bidrag præsenterer disse genstande samt analyser og fortolkninger af samme. Dette følges op med et tilsvarende afsnit, der behandler åndens produkter af såvel religiøs som verdslig art. Endelig behandles et af tidens mest centrale temaer - de kulturforandringer, der sker i spillet mellem den globale udvikling og den lokale.

Indholdsfortegnelse

Forord

Fra hus til herregård:
Jens Skriver, Moesgård
Poul Kjærum, Forhistorisk Museum 1949-1996
Klaus Ferdinand, Den etnografiske samling på Moesgård
Svend Castenfeldt, Bjergfolk i Hindu Kush og på Moesgård
Flemming Højlund, Ekspeditionerne til Den arabiske Golf
Jan Skamby Madsen, Moesgård Museum

Studier og studenterliv:
Erik Johansen, Tiden på Moesgård
Kristian Kristiansen, "Moesgårdkulturen i min sjæl"
Marie Louise Stig Sørensen, Forhistorisk arkæologi på Moesgård
Helle Juel Jensen, Forhistorisk Arkæologi
Ole Høiris, Etnografistudiet i 1960'erne
Mikael Gravers, Etnografistuderende 1965-1975
Ebbe Poulsen, Studerende i 1970'erne
Jette Esbjørn, Antropologiens udvikling i 90'erne

Teori og metode:
Ole Høiris, Opfindelsen af stenalderen
Helle Vandkilde og Kristoffer Brix Bertelsen, Krig og samfund
Ton Otto, En antropologs afskeds-fest
Marie Konge Nielsen, På feltarbejde i Kina
Jakob Krause-Jensen, Metafor-brug og meta-forbrug
Peter Steen Nielsen, Gamle kort - nye tider
Bo Ejstrud, Kortlægning af arkæologiske ressourcer
Charlotte Fabech, Ulf Näsman og Jytte Ringtved, Fra bebyggelse til landskab
Peter Hambro Mikkelsen, Arkæobotanik

Eksperimenter med fortiden:
Berit Valentin Eriksen, Varmebehandling af flint
Jørgen Lund og Arne Jouttijärvi, Jernudvindingsforsøg på Moesgård
Jens Jeppesen, Stavkirken på Moesgård
Jan Kock, Spejlet i middelalderen

Genstandenes verden:
Henrik Thrane, Fyns bebyggelse i yngre broncealder
Elisabeth Barfod Carlsen, Hængesmykker af guld
Else Roesdahl, Jellingstenen - en bog af sten
Jens Vellev, Marsk Stigs ø
Hans Krongaard Kristensen, 25 års klosterundersøgelser
Britta Andersen, Grotesk træskærerkunst i østjyske kirker
Hans Skov, Brønde i Århus
Jette Linaa Larsen, Renæssancens køkken- og bordtøj på Vardeegnen
Mytte Fentz, Den etnografiske Studiesamling
Lars Kjærholm, Samlingerne fra Ifugao på Moesgård

Idéernes verden:
Flemming Højlund, Dilmuns segl - kongens krone
Niels H. Andersen, Sarupanlæg og stendysser
Mads Ravn, Hilsner fra de døde
Karen Høilund Nielsen, Ulvekrigeren
Tinna Møbjerg og Ulla Odgaard, Ild og ånd i en verden af sne og is
Frode Mahnecke, Samernes gudedyrkelse og kultpladser
Andreas Roepstorff, Det neurale menneske
Nils Bubandt, Når enden er nær ...

Kulturer i forandring:
Simon Leunbach, Bryllup i Bulgarien
Martijn van Beek, Den 'hede' gamle Singh
Ann Ostenfeld-Rosenthal, Køn i forvandling
Lutz Klassen, Eksotika
Mikael Gravers, Etnicitet i Vietnamkrigens skygge
Torben A. Vestergaard, Det kgl. danske Fiskerierhverv
Gitte Tilia, Tilfældet Fanø
Helle Høgh, Hvalfangst i Nunavut
Janne Jørgensen, Turismeudvikling og identitet
Claus Bossen, Globaliserede former
Jens Pinholt, Etnografisk film mellem traditionsspil og virkelighedsdokumentation

Sanne Lind Hansen

Sanne

Cand.mag. i etnografi og klassisk arkæologi og tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole. Sanne arbejder primært med antropologi, arkæologi og tidlig historie. Hun har desuden særligt ansvar for kommissionsaftaler - og en fortid på Antiksamlingen ved Nationalmuseet.

Sanne Lind Hansen

Redaktør

Telefon: + 45 53 55 07 59

slh@unipress.au.dk

Tilføjet til kurven

Gå til kassen