Aarhus Universitetsforlag
Cover

Den politiske filosof

Slagmark 59

En del af tidsskriftet Slagmark (59) og fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

Kan købes hos: slagmark@cas.au.dk

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

207 sider
Paperback
ISBN 978-87-91041-78-5

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Slagmark præsenterer med nr. 59 et temanummer om en række af de mange filosofiske tænkere, der har beskæftiget sig med 'det politiske' fra antikken til i dag. Ordet 'politisk' kommer af det græske politikos, der betyder 'vedrørende en borger' i bystaten, som udgjorde rammen for udviklingen af den politiske filosofi. I dag er politisk filosofi blevet en traditionel betegnelse for den intellektuelle refleksion over problemstillinger, normer og værdier, der angår fællesskaber som samfund eller stat og forholdet mellem fællesskab og individ. Den politiske filosof analyserer 'den politiske situation' og søger svar på, hvorledes tingene bør være.

Ni danske forskere bidrager med studier af den politisk orienterede filosof: fra statsmanden Perikles til frihedstænkeren Enrique Dussel. Og studierne viser, hvordan den politiske filosofi historisk har markeret sig som en diskuterende og selvforsynende praksis, hvis aktører fortsat tegner en levende politisk filosofi i det 21. århundrede.

I Slagmarks intermezzo sætter kulturforskeren Kasper Støvring fokus på Villy Sørensens kulturkritik, der er baseret på en kritik af fremskridtstroen og af den moderne kultur som en kultur i krise. Denne krise forsøger Sørensen at imødekomme med formidlingen af et dybdeøkologisk naturbegreb, der kan skabe fundamentet for en kultur og et samfund med et samlende mål i den samfundsutopi, han formulerer i Oprør fra midten.

Indholdsfortegnelse

Fra Perikles til Platon

- Fra demokratisk politisk praksis til totalitær politisk filosofi

Magtens øre

- Om den intellektuelle som magtens rådgiver

Den filosofiske politiker

- Frederik den Store og statsræsonen

Marx og det Politiske

- En postalthusseriansk udlægning

At forstå er at ændre sig

- Om forholdet mellem marxisme, antropologisk hermeneutik og knaphed hos Jean-Paul Sartre

Hannah Arendts politikforståelse og menneskesyn

- Foreningen af eksistenstænkning og republikanisme

Vi har aldrig været politiske

- Bruno Latours politiske filosofi og nonmodernitet

Frigørelsesfilosofi

- Interview med Enrique Dussel

INTERMEZZO

Kulturkritik på økologisk grundlag

- Villy Sørensens naturbegreb

Pressen skrev

Thomas Falk Larsen, LitteraturNU.dk

"Der løber en rød tråd gennem antologien […], og den kan med rimelighed læses på flere måder. Dels kan den læses i sin helhed som en samlet introduktion til det overordnede tema, dels som enkeltstående uafhængige artikler, der hver især giver læseren en interessant vinkel på et specifikt emne."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen