Aarhus Universitetsforlag
Cover

- et inspirationshæfte om Skoleevaluering

En del af fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

38 sider Skoleevaluering - 4 by projektet
Paperback
ISBN 978 87 7701 570 0

Redigeret af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

På mange skoler har man arbejdet med at blotlægge skolens kultur, altså de traditioner, rutiner og værdier, der styrer skolens virksomhed. Det er frugtbart at de professionelle bliver bevidste om de fælles værdier og rutiner, men det kan let resultere i for megen fokus på egne værdier og ønsker. En mulighed for at undgå selvtilstrækkelighed er bevidst at arbejde med samspillet mellem skolens interne kultur og de billeder omgivelserne har af skolen.

Skolen må i sit arbejde med at finde og afklare sin identitet spejle sig i de billeder som eleverne, forældrene, politikerne og andre har af den.

I dette hæfte præsenteres en metode der har været gennemprøvet på projektets københavnske skoler. Desuden præsenters andre metoder til evaluering af hele skolens virksomhed.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen