Aarhus Universitetsforlag

Dansk Naturvidenskabs Historie

naturvidenskabens historie i Danmark. Samlet, fyldigt og gennemillustreret.

I serien "Dansk Naturvidenskabs Historie" præsenteres for første gang naturvidenskabens historie i Danmark samlet, fyldigt og gennemillustreret.

De naturvidenskabelige områders udvikling kortlægges og knyttes sammen med den almindelige danmarkshistorie. Serien fremstiller således ikke kun de videnskabelige discipliners interne udvikling, men i lige så høj grad deres politiske og institutionelle baggrund.

"Dansk Naturvidenskabs Historie" beskriver også, hvordan naturvidenskaben igennem tiden har påvirket det danske kulturmiljø. Selv om det fortrinsvis er historien om naturvidenskaben i Danmark, der fortælles, kædes fortællingen løbende sammen med udviklingen i udlandet. Strukturen er overvejende kronologisk, men serien indeholder også mere tematiske kapitler.

Serien er redigeret af Helge Kragh, Henry Nielsen og Kristian Hvidtfelt Nielsen, som alle er ansat ved Steno Instituttet, Aarhus Universitet, samt Peter C. Kjærgaard, som er ansat ved Institut for Filosofi og Idéhistorie på Aarhus Universitet.

 

H.O. Lange-prisen tildeles Dansk Naturvidenskabshistorie

Bogforum 2007 overrakte undervisningsminister Bertel Haarder H.O. Lange-prisen til redaktørerne af Dansk Naturvidenskabshistorie.

Det kongelige Bibliotek og G.E.C. Gads Fond indstiftede i 2001 H.O. Lange-prisen, der gives for fremragende formidling af forskning indenfor de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag eller undtagelsesvist inden for naturvidenskab.

Anmeldelser

Verner Andersen, Farmaci

"Bogen er gennemillustreret med velvalgte billeder. Den er let læst trods de mange fakta og den megen information."

Tine Demandt www.rundtombogen.dk

"Det er et rigtig godt og kompetent stykke formidling af moderne forskning. (...) Det glæder mig at få den nyere forskning formidlet ud til en bredere offentlighed på en så flot måde."

Søren Olsen Fyns Amts Avis

"Med Dansk Naturvidenskabs Historie har Danmark fået sin egen naturkanon. For første gang præsenteres naturvidenskabens historie i Danmark i et læsevenligt og gennemillustreret værk."

Svend Erik Rasmussen Dansk Kemi

"De 2 nye bind er som de foregående rigt illustrerede og typografisk set er den høje standard fra de 2 første bind bibeholdt. Ligeledes er der også her en betydelig biografi og et omfattende noteapparat. Generelt må det siges, at ogås de 2 nye bind er særdeles værdifulde bidrag til dansk kultur. (...) Anmelderens sammenfattende analyse er følgende: De 2 nye bind rummer, som de 2 foregående, en rigdom af oplysninger i form af illustrationer og tekst. De nu i alt fire bind er et overordentligt værdifuldt bidrag til vor almene viden og til dansk kultur. Det kan på det varmeste anbefales alle, der har en nogenlunde bred interesse for naturvidenskabens udvikling her i landet, at læse dette værk. Man kan næsten misunde nuværende og kommende studerende af dansk naturvidenskabs historie den fornemme introduktion, de får til deres studium med dette værk."

Niels Peter Riising, Folkeskolen

"Bøgerne er skrevet så ligefrem og naturligt, at selv en almindelig interesseret humanist sagtens ville kunne finde bøgerne interessante at gå i lag med. Generelt et ganske godt værk, der samlet præsenterer sig rigtig fint, og som varmt kan anbefales alle, også nørderne".

Børge Riis Larsen Gymnasieskolen

"Det er helt vemodigt at være nået til vejs ende gennem de ca. 2000 sider om den danske naturvidenskabs historie. Det har været uhyre interessant og spændende læsning...Dette bogværk bør alle med interesse for naturvidenskaben kende til, og det bør have sin naturlige plads på enhver skoles bibliotek."

www.historie-online.dk  Morten Mandel Refskou

" (...) meget mere end et værk for naturvidenskabsnørder og matematiske studenter. Det er et væsentligt bidrag til den danske historieskrivning og et glimrende supplement til de mange andre specialværker (...) en guldgrube af viden om, hvordan naturvidenskaben udviklede sig fra et parløb med teologien til at fortrænge al anden videnskab i kampen om retten til at forklare naturens undere (...) råder fint bod på det forhold, at naturvidenskaben er voldsomt underrepræsenteret i de gængse historiefremstillinger (...) et sobert og gedigent værk, som forhåbentlig finder sin plads i mange hjem ved siden af litteraturhistorien."

Dagbladenes Bureau Søren Olsen

 "(…) fængslende og informativ (…) De naturvidenskabelige områders udvikling gennem tiden kortlægges og knyttes sammen med den almindelige danmarkshistorie. Værket fremstiller således ikke kun de videnskabelige discipliners interne udvikling, men i lige så høj grad deres politiske og institutionelle baggrund. Og det er ganske spændende (...) Og så har man undgået den selvhøjtidelige tone, man ellers så ofte finder i videnskabs-historiske værker. Forfatterne taler hverken ned eller op til læseren (...) For første gang præsenteres naturvidenskabens historie i Danmark i et læseværdigt og gennemillustreret værk."

Historisk Tidsskrift Alex Wittendorff

"(...) et værk, der er planlagt og gennemtænkt på forhånd og gennemført med en styring, der gør, at man stort set lykkeligt undgår det flimmer, der undertiden kan præge værker med mange forfattere med hver deres tilgang (...) værkets skabere har i vid udstrækning nået deres ambitiøse mål: at skrive naturvidenskabens historie som en formativ del af det danske samfunds udvikling. Der er lykkedes glimrende, hvad angår institutionernes historie, forskernes vilkår og muligheder og - som noget meget væsentligt - skabelsen af en naturviden-skabernes "offentlighed" og dennes rolle som en vigtig faktor i udviklingen af landets almene kultur (...) dette monumentale værks store rigdom på viden og indsigt og dets betydning for historikere og historieopfattelsen, som længe har trængt til sådan noget. Værket kræver fordybelse, men det er forståeligt, også for humanister. Til fagfæller skal det lyde: Se så at komme i gang."

 

 Jens Olaf Pepke Pedersen Fra Fysikkens Verden

"En veloplagt gennemgang af 1000 års vekslen mellem fremdrift og åndelig stilstand (...) det er lykkedes at skrive en særdeles veloplagt og underholdende fortælling med mange perspektiver på dansk naturvidenskab, og som kan læses af alle historisk eller naturvidenskabeligt interesserede."

Jens Olaf Pepke Pedersen Weekendavisen

"De to sidste bind i serien kan bestemt varmt anbefales."

 

 Jens Ramskov Ingeniøren

"En flot og indbydende udgave (...) Værket virker særdeles gennemarbejdet (...) Jeg glæder mig til at læse mere."

 

Lars Henrik Aagaard Berlingske Tidende

"Nu er danskerne (...) blevet begavet med et særdeles fornemt udgangspunkt for skabelsen af en (...) kanon for videnskabens danske helte og enkelte heltinder. Det monumentale værk har titlen 'Dansk Naturvidenskabs Historie' og er den første samlede fremstilling af alle de store og små landvindinger og opdagelser, der er gjort i det danske rige gennem flere end 1.000 års historie. Over cirka 1.900 ganske rigt illustrerede sider fortæller de over 30 bidragydere til værket, flertallet heraf forskere/forfattere ved Aarhus Universitet, en historie så væsentlig for forståelsen af nationen Danmark, at det kan undre, at den ikke er blevet fortalt i sin helhed før."

 "En af værkets store fortjenester er, at det genrejser en lang række af de store og næsten glemte skikkelser i dansk videnskabshistorie. Men det er langt fra udelukkende en biografisk skildring. Danskerne som sådan er også med, de populærvidenskabelige tidsskrifter og bøger, vi læste, vores forskningsinstitutioner og læreanstalter, den stigende rolle som videnskaben kom til at betyde for den enkelte og for samfundet, herunder industrien, dansk videnskabs uendeligt tætte samspil med udlandet gennem alle århundreder og i det hele taget den helt afgørende rolle, som videnskaben og dens begavede aktører har spillet for udviklingen frem mod den rige velfærdsnation, vi kender og næsten alle værdsætter i dag."

"Det er umuligt i en artikel som denne at komme ind på bare en hundrededel af alt det, der skildres i værket. Vi kan imidlertid slå ned på en række af de ofte både morsomme og opsigtsvækkende historier, der fortælles gennem de fire tykke bind   (...)

 "(...) et værk, som ikke bare i kraft af sin væsentlighed, men også gennem sin nøjagtige fremstilling og sin begejstring for at formidle disse fascinerende historier, er blevet et mere end værdigt monument over 1.000 års dansk naturvidenskab. En stor og pragtfuld historie har fået et pragtfuldt storværk." 

 

Jesper Hoffmeyer Politiken

"Dansk naturvidenskabs historie er netop udkommet i et smukt illustreret firebindsværk (...) Det er et af den slags værker, man skal være meget lidt nysgerrig for ikke at stikke næsen i."

 

Steen Rasmussen JydskeVestkysten

"I det store og imponerende firebindsværk, hvor de to første bind er udkommet, gennemgås årtusindets naturviden­skabelige landvindinger. Serien giver et enestående overblik over de seneste 1000 års store og små opdagelser. Udvik­lingen kædes desuden sammen med skiftende tiders politiske og kulturelle strømninger."

 

Søren Hindsholm Kristeligt Dagblad

"Det er et kæmpearbejde, Helge Kragh og medskrivere her har lavet, og det giver et samlet overblik over dansk naturvidenskab, som vil sætte en standard."

 

JOPP Kvant

"(...) teksten er velskrevet, og der er gode illustrationer, så det er svært at lægge værket fra sig igen, når man først er gået i gang, og bøgerne kan bestemt anbefales til alle naturvidenskabeligt interesserede."

 

Birgit Hald Lektørudtalelse

"Det er nogle rigtigt lækre og flot udstyrede bøger (...) Helge Kragh har (...) skrevet teksten til begge bind med et smittende engagement og mange illustrative citater, og værket er illustreret med gode og relevante kort, portrætter, tegninger og fotos af instrumenter m.m." 

 

Jørgen Larsen Fysik/Kemi

"Årets julegave (...) I værket får vi for første gang et samlet overblik over de små opdagelser og store landvindinger gennem 1000 års dansk naturvidenskab (...) det er et pragtværk, der er udgivet. Det kan varmt anbefales at skrive den øverst på ønskesedlen (...) De to spændende og interessante bøger vil være en lækkerbisken for enhver, der interesserer sig for naturvidenskab. De er velskrevne, rigt illustrerede, har et godt noteapparat og en oversigt over betydningen af latinske titler. Har man læst de to første bind, kan man kun se frem til udgivelsen af de to sidste bind."

 

Klaus Fink Arbejderen

"Det er et imponerende stykke arbejde, Helge Kragh, Henry Nielsen, Peter C. Kjærgaard, Kristian Hvidt Nielsen samt adskillige hjælpeforfattere har udført"

Tilføjet til kurven

Gå til kassen