Aarhus Universitetsforlag

Danske bystudier

Mere end noget andet er det byernes egen ud­vikling, der har gjort byhistorien til en relevant disciplin. Ikke alene bor de fleste mennesker i Danmark i dag i byer, der har de middelalderlige købstæder som kerne, men de tilhører også en kultur, der er langt mere bymæssig end landlig.

Den dominerende kultur i dag er et udtryk for bykulturens sejrsgang, som i mere end én for­stand har banet vejen for nutidens globali­serende kulturmøder, fordi bykultur er grænse­overskridende og international.

Inden for forskningen har der længe været interesse for byernes historie, men måske nok en smule skævt belyst, fordi fokus ofte har været på en enkelt by i stedet for på sammenlignende studier.

Indlæggene i bøgerne rækker ud over studier af enkeltbyer eller temaer med begrænset tids- eller emnemæssig horisont.

Serien er udgivet i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie.

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen