Aarhus Universitetsforlag
Cover

Dannelse

En del af fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

348 sider
Paperback
ISBN 87 7288 923 3

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Siden ungdomsoprøret i 1968 har dannelse været et omdiskuteret og misbilliget begreb, der med sin dubiøse og altmodische klang blev identificeret med småborgerligt snobberi og ligegyldig viden. Imidlertid har man inden for de seneste år kunnet konstatere, at dannelse på ny er blevet noget, der diskuteres. Det betyder, at spørgsmålet, "Hvad er dannelse?", bliver stadig mere påtrængende.

Det definitive svar findes sandsynligvis ikke, men denne bog giver adskillige bud på, hvordan man kan forstå begrebet dannelse.

Bogen indeholder bidrag fra videnskabelige medarbejdere på 20 af institutterne på Aarhus Universitet. Bidragene tager netop udgangspunkt i, hvordan man kan tænke på dannelse, når man som forsker er tilknyttet et af de mange institutter på universitetet.

Bogen indledes med en introduktion til dannelsesbegrebet af den mangeårige rektor ved Aarhus Universitet, Henning Lehmann. Derefter er bogen inddelt i fire større afsnit med overskrifterne "Dannelse i dag", "Dannelse i forandring", "Dannelse i fag" og "Dannelse i kontekst".

Indholdsfortegnelse

Dannelses dannelse

Dannelse i dag:

Dannelse i sprog og sprogbrug, Af Hans Arndt

Naturvidenskab og dannelse: modsætning eller harmoni?, Af Helge Kragh

Historie og dannelse, Af Steen Busck

Dannelse og tilværelseskompetence, Af Jan Tønnesvang

Dannelse: en matematikers drømme, Af Tage Bai Andersen

Dannelse i forandring:

Den tyske bildung og græciteten som forbillede, Af Morten Haugaard Jeppesen & Jens Erik Kristensen

Juridisk dannelse, Af Stig Jørgensen

Dannelsestanke og religion. En religionsfilosofisk betragtning, Af H.C. Wind

Dannelse og teknologi, Af Finn Olesen

Dannelse og læsning, Af Per Dahl

Dannelse i fag:

Dannelse mellem partikularisme og universalisme; Af Ole Høiris

Kunst er dannelse!, Af Hans Jørgen Frederiksen

Dannelse set af nogle undervisere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Af Berit Eika & Christian Aalkjær

Om musikalsk dannelse, Af Kirsten Sass Bak

Dannelse i kontekst:

Pragmatisk dualisme: dannelse mellem rationalitet og rationalitetskritik, Af Niels Lehmann

Dannelse i dansk romantisk litteratur, Af Jens Hougaard

Om små lygter i store mørke rum, Af Jørgen Poulsen

Selvstændighed og traditionsformidling, Af Anne Marie Pahuus

Humanistiske meditationer, Af Per Aage Brandt

Litteratur

Supplerende læsning om dannelse

Register

Tilføjet til kurven

Gå til kassen