Aarhus Universitetsforlag
Cover

VAERK

Museumssamlinger, politik og opbygning


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

211 sider
Paperback
ISBN 978 87 7219 671 8

Redigeret af
, , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Mange lokal- og egnsmuseer har store samlinger af redskaber og værktøj fra lokale håndværkere, indsamlet i museernes ungdom i første del af 1900-tallet. Genstandene i disse håndværkssamlinger er fra årtusindskiftet og frem jævnligt blevet ofre for udskillelse af de statsanerkendte museer. Begrundelsen har været, at håndværksredskaberne fyldte for meget og ikke passede ind i museernes fremtidige strategier.

Men er genstande indsamlet fra lokale håndværkere virkelig ting uden værdi? Er de blot levn fra en tid, hvor marxisme og socialhistorie fik museumsinspektørerne til at indsamle fra hverdagslivet før industrialiseringen? I VAERK – Museumssamlinger, politik og opbygning argumenterer en række museumskyndige for, at håndværkssamlingerne faktisk indeholder fortællinger, som nu eller i fremtiden kan bringe værdi til kulturhistorien og kaste lys over mennesket, før maskinerne for alvor overtog håndværkets arbejde.

VAERK – Museumssamlinger, politik og opbygning bringer nye indsigter i registreringspraksis, bevaringsindsatser, indsamlingsmetoder og formidlingspotentialer af værktøj og andre nedprioriterede genstandsgrupper i museernes samlinger.

Pressen skrev

Per Ole Schovsbo, Historie-online
"[E]t nødvendigt og vellykket projekt, der er med til at lede både de gamle amatører og de unge professionelle museumsfolk frem til et fælles sprog."

Magasinet Museum
Omtale: Publikationer
11.02.2024

Tilføjet til kurven

Gå til kassen