Aarhus Universitetsforlag
Cover

Teologi og kultur

Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede

En del af serien Acta Jutlandica (65:1; Teologisk serie 17) , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

310 sider 2. oplag
Paperback
ISBN 87 7288 196 8

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Kultur og teologi handler om, hvordan teologien i repræsentative epoker af kristendommens historie har udformet forskellige kristendomstolkninger, inspireret af den samtidige kultur, men også selvstændigt i forhold hertil.

Denne diskussion leder frem til et af bogens teologiske hovedspørgsmål: Hvis kristendommen ikke er nogen evig størrelse, der altid er sig selv lig, men en foranderlig størrelse, hvordan er det så overhovedet muligt at skelne teologisk mellem autentisk kristendom og kristendomsopfattelser, der deformerer kristendommens centrale budskab?

Dertil kommer et spørgsmål af kulturfilosofisk karakter: Hvis det er rigtigt, at kristendommen ikke kan undslippe sin indfældethed i samtidskulturens grundlæggende visheder om, hvad der er godt og ondt, livsfremmende og livshæmmende, virkelighed og illusion, og hvis vores kultur er overvejende "sækulariseret", har kristendommen så overhovedet noget hjemsted i vores kultur, eller er den færdig til at dø ud?

Indholdsfortegnelse

Forord

I. Problemfeltet og dets afgrænsning
1. Kristendommen i eller uden for kulturen
2. Problemfeltets afgrænsning

II. Kulturelle brydninger og teologiske nyskabelser
1. Teologien som universitetsinstitution
2. Teologien mellem universitet og stat i oplysningstiden
3. Fr. Schleiermachers fundamentalteologi
4. Receptionen af Schleiermachers kulturteologi i nyere protestantisk teologi
5. Rudolf Bultmanns fundamentalteologi
6. Paul Tillichs kulturteologi

III. Religionen i den moderne livsverden
1. Den klassiske sækulariseringstese i sociologisk helhedsperspektiv: traditionslinjen Weber-Habermas
2. Religion og modernitet i systemteoretisk perspektiv: traditionslinjen Parsons-Luhmann

IV. Teologien i den moderne livsverden
1. Forudsætningerne for en fundamentalteologisk bestemmelse af teologiens opgaver og funktion
2. Teologiens opgaver i den moderne livsverden
3. Mod en post-liberal kulturteologi

Appendix A
Appendix B
Noter
Bibliografi
Summary
Register

Tilføjet til kurven

Gå til kassen