Aarhus Universitetsforlag
Cover

Studier i pædagogisk sociologi

En del af serien Asterisk (10) , og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

520 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 792 3

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I Studier i pædagogisk sociologi kortlægger forskere fra DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse - den pædagogiske sociologis udvikling og aktualitet. Bogen indeholder kapitler om både national og transnational uddannelsespolitik og om uddannelsesinstitutionernes didaktik og faglighed på forskellige uddannelsestrin. Desuden er der kapitler om intervention, ulighed og mønsterbrydning i uddannelsessystemet og eksempler på særlige metodiske tilgange til den pædagogiske sociologi.

Studier i pædagogisk sociologi kan læses som et bidrag til en forståelse af de komplekse politiske, sociale og organisatoriske sammenhænge, der danner ramme om pædagogisk praksis på tværs af uddannelsesområder og -institutioner.

Bogen er især henvendt til studerende på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi og på professionsuddannelserne. De 20 kapitler giver os ny viden om, hvordan vi kan forstå og håndtere børns, unges og voksnes læring og socialisering i et samfundsmæssigt perspektiv.

Indholdsfortegnelse

 

Forskning i pædagogik, uddannelse og samfund

- af Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen

Del I   Pædagogisk sociologis aktualitet

1. Hvad er det særlige ved pædagogisk sociologi?

- af Christian Christrup Kjeldsen

2. Pædagogisk sociologi og debatten med de kognitive videnskaber

- af Jørn Bjerre

3. Uddannelsessamfundet og den edukative diskurs

- Jonas Lieberkind

Del II   Udannelse og uddannelsespolitik i en transnational kontekst

4. Sociale institutioner og det komparative studium af uddannelse

- af Stavros Moutsios

5. Europæisk governance og uddannelse

- af Marcella Milana

6. Livslang læring

- af Anne Larson

7. Organisation og ledelse i pædagogiske organisationer

- af Klaus Kasper Kofod

Del III   Pædagogisk sociologiske perspektiver på særskilte uddannelsesinstitutioner

8. Undervisningskvalitet, skolepolitiske diskurser, faglighed og lærerpraksis

- af Hans Dorf

9. Fra klasseværelse til læringslandskab

- af Lisa Rosén Rasmussen

10. Lærere og læreruddannelse

- af David Reimer

11. Når studerendes uddannelsesinteresser udfordrer universitetspædagogikken

- af Tilde Mette Juul

12. Danske håndværkeruddannelser i et in- og eksklusionsperspektiv

- af Ida Juul

13. Alternativer til bande-exit

- af Line Lerche Mørck

Del IV   Social og uddannelsesmæssig ulighed

14. Anerkendelse

- af Niels Rosendal Jensen

15. Mønsterbrydning for drenge på kanten

- af Frans Ørsted Andersen

16. Forholdet mellem familiebaggrund og karakterer i folkeskolen

- af Ulf Brinkkjær

17. Ulighed og inklusion

- af Charlotte Ringsmose

18. Ulighed blandt substantielle friheder

- af Christian Christrup Kjeldsen

Del V   Særlige tilgange til pædagogisk sociologi

19. Fortællinger, historier og narrativer i biografiforskning

- af Marianne Høyen

20. Om performance og oplevelsesanalyse

- af Søren Nagbøl og Ingelise Flensborg

Cecilie Harrits

Cecilie

Cand.mag. i litteratur- og kunsthistorie og læreruddannet med linjefag i dansk og specialpædagogik. Cecilies ansvarsområder er pædagogik, uddannelse, psykologi (bl.a. de to serier Pædagogisk rækkevidde og Didaktiske studier) og kunsthistorie. Hun har tidligere bl.a. arbejdet med kommunikation, kompetenceudvikling og videndeling. Inden hun kom til forlaget, var hun lærer i folkeskolen.

Cecilie Harrits

Redaktør

Telefon: +45 28 40 50 30

cha@unipress.au.dk

Tilføjet til kurven

Gå til kassen