Aarhus Universitetsforlag
Cover

Staten

Fra utopi til bureaukrati

En del af serien Europæisk litteratur 1500-1800 (2) , og fagområderne , og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

263 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 497 7

Redigeret af
, og

Med bidrag af
, , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I 1527 plyndrer kejserens tropper pavens Rom. I 1539 indfører den franske konge fransk som administrationssprog i sit rige. Og i 1555 gør freden mellem katolikker og lutheranere i Augsburg opsplitningen af kirken til en realitet. Tilsammen markerer de tre begivenheder det endelige sammenbrud for middelalderens politiske orden. De indvarsler en periode, hvor behovet for en sekulær legitimering af fyrstens magt blev stadigt mere påtrængende, hvor længslen efter politisk stabilitet og national identitet blev vigtigere end religiøse stridigheder, og hvor fyrstens hof blev omdannet til et administrativt apparat. Udviklingen skete langsomt og tøvende. Men dens slutpunkt viste sig at være den moderne stat.

Europæisk litteratur 1500-1800. Staten undersøger de spor, statens fremvækst satte i europæisk litteratur, og de nye funktioner, litteraturen fik i statens skygge. Gennem læsninger af klassiske værker som Thomas Mores Utopia, William Shakespeares Julius Caesar og Ludvig Holbergs Den politiske kandestøber undersøger den, hvordan litteraturen forholdt sig til en ny virkelighed, hvor fyrstens magt blev et politisk problem og bureaukratisk effektivitet en utopisk drøm. Læsningerne viser tillige, hvordan litteraturen blev et refleksionsrum for tidens politiske spørgsmål.

Europæisk litteratur 1500-1800. Staten er andet bind af i alt fire om forholdet mellem periodens litteratur og fremvæksten af en moderne politisk horisont. Det første bind, Verden, udkom i 2013, og de to følgende vil behandle samfundet og individet. Serien afspejler en ny litteraturhistorisk interesse i Europas grundlæggende politiske spørgsmål.

Indholdsfortegnelse

Forord. Europas litteratur fra Il sacco di Roma til Den prøyssiske landrett

Uden konge, uden bureaukrati. Statens præmisser og fravær i Thomas Mores Utopia

Kærlighed og fædreland. Kongemagten, den franske stat og La Pléiade

"Tal! Og grib til handling!" Republikanske brydninger i Shakespeares Julius Caesar

Den kristne fyrsten. Astrologi, administrasjon og autoritet i Calderóns La vida es sueño

Klarhedens regime. Absolutismens poetik og Corneilles Le Cid

Krigens nullpunkt. Dyd, utopi og drømmen om politisk orden i Grimmelshausens Simplicissimus

Politikkmakeren. Dannelsen av det profesjonelle byråkrati og Holbergs Den Politiske Kandestøber

Staten som bagtæppe. Invasionen i 1745, den sædeskildrende fiktion og Fieldings Tom Jones

Det politiske steinbrudd. Maskiner, affekter og politisk antropologi i Schillers Don Carlos

Epilog. Fra absolutt monark til absolutt stat: Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten

Henrik Jensen

Henrik

Cand.mag. i litteraturhistorie. Henrik redigerer primært bøger inden for litteratur og miljøvidenskab og står bl.a. bag serierne Verdenslitteratur og Miljøbiblioteket. Henrik startede på forlaget som ung praktikant i 2007 og har været rundt i mange hjørner på forlaget.

Henrik Jensen

Projektredaktør

Telefon: +45 53 55 05 42

hj@unipress.au.dk

Pressen skrev

Moritz Schramm, Information

"…inspirerende, interessante læsninger, der bidrager til en ny form for politisk
litteraturhistorie."

"…en fascinerende udgivelse, der åbner nye og vidtrækkende perspektiver for en fremtidig litteraturvidenskab."

"Bogens enkelte kapitler er velskrevne og inspirerende; her er tale om tekstlæsninger på højt niveau."

 

Frederik Stjernfelt, Weekendavisen

"Det er et imponerende projekt, som en gruppe danske og norske litterater har sat i søen om europæisk litteratur i 1500-1800." 

"Det er en stærk idé at læse fremvæksten af europæisk litteratur i denne periode i tæt tandem med centrale samfundsudviklinger i samme periode, og man sætter sig sulten til rette med bogen."

"De præsenterede læsninger er detaljerede og gode."

 

Svend Erik Larsen, Passage

”Europæisk litteratur 1500-1800 et både spændende og relevant forsøg på at tage direkte del i (…) litteraturens og den socio-kulturelle konteksts historie.”

”en perlerække af tekstlæsninger i en passende vekslen mellem kanoniske og mindre etablerede værker.”

”I den forstand er Europæisk litteratur 1500-1800 Auerbach 2.0 med inspirerende tekstlæsninger af udvalgte værker som centrum”.

Tilføjet til kurven

Gå til kassen