Aarhus Universitetsforlag
Cover

Renæssancen og humanismens rødder

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

363 sider ill.
Hardback
ISBN 87 7934 265 5

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I Renæssancen og humanismens rødder tegner idéhistorikeren Rune Engelbreth Larsen et signalement af den kalejdoskopiske vifte af tanker og idéer, der kommer til udtryk i renæssancen. Her mødes, brydes og forenes en række traditionelle modsætningspar som hedenskab og kristendom, alkymi og videnskab, frihed og slaveri, kætteri og kirke - menneske og Gud.

I renæssancen krydser opdagelsesrejsende oceaner og kontinenter, bogtrykkerkunsten skaber en kommunikationsrevolution, naturen romantiseres og mytologiseres, mennesket bliver universets centrum - og ud af denne kulturelle smeltedigel opstår rødderne til den verdens- og menneskeanskuelse, som senere får navnet humanisme.

Renæssancen og humanismens rødder afdækker epokens brudflader og paradokser i kontrast til middelalderkirkens og reformationens verdensforsagende træk. Reformationen anskues som et punktum for den europæiske renæssance, men samtidig belyses den egenartede blanding af humanistiske tendenser og reformatoriske bestræbelser, som udspiller sig i Danmark i det 16. århundrede, indtil den lutherske ortodoksi endegyldigt slår igennem.

Bogen rummer et opgør med den udbredte ahistoriske brug af humanismebegrebet og munder ud i en reaktualiserende karakteristik af humanismen som særegen verdens- og menneskeanskuelse, der er specifikt forankret i den europæiske renæssancearv.

Pressen skrev

Hans Michelsen Lektørudtalelse   

"[...] en idehistorisk afdækning af renæssancen med vægt på periodens engagement i at komme tilbage til kilderne ... velkomponeret og godt skrevet, og selvom den har karakter af et videnskabeligt værk, der trækker de lange linjer i idehistorien med sideblik til skønlitteratur og omtale af de vigtigste kunstneriske frembringelser, er den forholdsvis let at gå til."

David Gress Jyllands-Posten

"..grundtemaerne i Renæssancen, som Rune Engelbreth Larsen søger at tolke under det samlede begreb humanisme i sin flot producerede bog til Renæssanceåret 2006...gør et grundigt forsøg på at komme omkring de fleste aspekter...Alt i alt et righoldigt og smukt værk."

Lasse Horne Kjældgaard Politiken

"I bogen fylder Rune Engelbreth Larsen indhold på humanismetegnelsen ved at skildre humanismen som en idéhistorisk bevægelse, der går forud for humanismen som nutidig livsanskuelse..en veloplagt skildring af renæssancen som idéhistorisk epoke...solidt idéhistorisk håndværk, udført med energi og engagement...skrevet med ærbødighed for fagtraditionen...besidder mange klassiske akademiske dyder, men er til gengæld helt ubesmittet af den akademiske angst for formidling...udmærker sig ved vekselvirkningen mellem generaliserende afsnit og afsnit, der fordyber sig i enkelte eksemplariske udtryk for renæssancens tænkning...glimrende idéhistorisk værk, der mestrer den svære kunst at gøre store armbevægelser uden at ryste på hånden."

Jan Lindhardt Weekendavisen

"En kalejdoskopisk men læseværdig bog om renæssancehumanismen...man får meget at vide og ikke mindst mange gode henvisninger til tekstudgaver...således at den læge læser kan gå videre på egen hånd. Man er godt belært og godt underholdt med Rune Engelbreth Larsens rundtur."

Jesper Jakobsen www.litteraturnu.dk

"Med Engelbreth Larsen ved roret bliver læseren taget med tilbage til en tid, hvor opdagelsesrejsende krydser vældige oceaner, nye teknikker revolutionerer billedkunsten, litteraturen blomstrer og naturfilosofien tager sine første spæde skridt i retningen af at løsrive sig fra kirkens dogmatik...Der argumenteres overbevisende for bogens pointer via en imponerende mængde eksempler fra renæssancens arkitektur, billedkunst, litteratur, teologi og filosofi. Bogen er forsynet med en række reproduktioner af udvalgte skultpturer og malerier, så den nysgerrige læser kan følge med i argumentationen. Derudover er den spækket med grundige tekstanalyser...Det gælder om at holde tungen lige i munden, når læseren på blot 363 sider føres gennem et imponerende væld af aspekter ved en kulturhistorisk epoke, der næppe kan overvurderes. Man er dog i trygge hænder hos en forfatter, der formår at kombinere et højt fagligt niveau med evnen til at formidle...en yderst vellykket bog, der er stærkt anbefalelsesværdig for alle med interesse i den europæiske kulturhistorie, og for alle der ønsker at styrke deres argumenter i en nutidig humanismedebat."

FagBogInfo

"Giver et signalement af den kalejdoskopiske vifte af tanker og ideer, der kommer til udtryk i renæssancen....henvender sig til alle med kulturhistorisk og filosofisk interesse."

Jan Lindhardt Weekendavisen

"Man er godt belært og godt underholdt med Rune Engelbreth Larsens rundtur."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen