Aarhus Universitetsforlag
Cover

Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution

En del af fagområdet

Mere om bogen

Om bogen

Da Martin Luther den 31. oktober 1517 offentliggjorde 95 teser mod den pavelige afladshandel, gav han startskuddet til 1500-tallets kulturrevolution – reformationen. Luther ville give kirken tilbage til menigheden og brød med den middelalderlige kirke, magthaverne og præsteskabet. Nu skulle mennesket frelses ved sin tro alene.

Med reformationsbevægelsen kom nye protestantiske kirker i Nordeuropa - og en bølge af forandringer. Præster måtte gifte sig, helgendyrkelse blev afskaffet og gudstjenesten afholdt på nationalsprogene. I stort som småt blev den middelalderlige kirkes gods verdsligt. Det samme blev skole og uddannelse, hjælp til samfundets svage og regulering af ægteskab og seksualitet. Helt frem til oplysningstiden påvirkede reformationen politik, retsvæsen og økonomi, og den satte spor ikke kun i tænkning, kunst og videnskab, men også i ægteskab, familieliv og børneopdragelse.

Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution er et vægtigt storværk om Luther og den revolution, hans ideer og budskaber satte i gang.

Bind 1: Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution i Europa

Bind 2: Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution i Danmark

Indholdsfortegnelse

INDHOLD, Bd. 1

Ole Høiris og Per Ingesman: Reformationen i internationalt perspektiv

LUTHERSK TÆNKNING OG RITUEL PRAKSIS

Steffen Kjeldgaard-Pedersen: Martin Luther – liv og lære

Bo Kristian Holm: Det onde jeg og den gode verden

Svend Andersen: Reformationens politiske tænkning

Nils Holger Petersen: Reformationen og ritualerne

Hans-Jørgen Schanz: Luther og filosofien

Ole Høiris: Protestanterne og de vilde

KONFLIKTER OG FORFØLGELSER

Ninna Jørgensen: Reformation uden kompromis

Carsten Bach-Nielsen: Religionskrige

Louise Nyholm Kallestrup: Reformation og trolddomsforfølgelser i Europa

Martin Schwarz Lausten: Reformationen, jøderne og tyrkerne

FRANSK OG ENGELSK REFORMATION

Gorm Harste: Fra religionskrige til sakral og sekulær stat i Frankrig

Michael Skovmand: Den engelske reformation

Jakob Ladegaard: Protestantisme og politik i engelsk litteratur, 1538-1667

KUNSTEN

Hanne Kolind Poulsen: Billedforståelser i den protestantiske reformation

Maria Fabricius Hansen: Re-formationer: Fantasi og virkelighed i 1500-tallets italienske kunst

DEN ØKONOMISKE RAMME

Niels Kærgård: Reformationen og de økonomiske ideer i det 16. århundrede

 

INDHOLD, Bd. 2

Ole Høiris og Per Ingesman: Reformationen i Danmark

DANSK REFORMATION

Lars Bisgaard: Senmiddelalderens religiøse praksis og reformationen

Rasmus H.C. Dreyer: Den lange danske reformation

Anna Vind: Lutherreception i 1500- og 1600-tallets Danmark

Kaare Rübner Jørgensen: Poul Helgesens reformatoriske tanker

KIRKELIV OG KLOSTERLIV

Carsten Bach-Nielsen: Skriftestolen – et overset møbel i de lutherske kirker

Thomas Holme: Reformationsårhundredets musik i Danmark

Hans Krongaard Kristensen: De danske klostre og reformationen

HVERDAGSLIV FRA FØDSEL TIL DØD

Charlotte Appel: Opdragelse og undervisning i hjem, skole og kirke

Morten Fink-Jensen: Latinskoler, universitet og videnskabssyn

Agnes S. Arnórsdóttir: ”Ægtesengen skal være uden synd”

Nina Javette Koefoed og Helle Ingrid Møller Sigh: Ægteskab, forædreskab og husstand

Rainer Atzbach: Reformationens spor i hverdagslivet

Tarald Rasmussen: Døden og de døde

STRAF OG RET

Morten Kjær og Helle Vogt: Straf og forvisning i det efter-reformatoriske Danmark-Norge

Jeppe Büchert Netterstrøm: Reformationens betydning for kriminalisering af manddrab

DEN OKONOMISKE RAMME

Niels Kærgård: Det danske samfund, økonomien og reformationen

Pressen skrev

Kristian Østergaard, Kristeligt Dagblad

"Dette stort anlagte værk om reformationen markerer et udgivelsesmæssigt højdepunkt i Luther-året."

 

Thomas Rheinholdt Rasmussen, Præsteforeningens Blad

"Redaktionen er fremragende, og at lade artiklerne have et omfang, der ellers ikke synes normalt for samleværker, er en gevinst. Dette værk kan kun anbefales."

 

Anders Abildgaard, Nordjyske Stiftstidende

"Historieskrivning af høj, høj klasse."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen