Aarhus Universitetsforlag
Cover

Midt i en surfertid

Den rekreative by mellem fast og flydende modernitet

En del af fagområderne , , , og


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

273 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7124 207 2

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Engang lå det fast, at græsset i parken ikke måtte betrædes. I dag er det med øget fokus på sundhed og pulserende byliv blevet et ideal, ikke bare at græsset gerne må betrædes, men nærmest at det skal betrædes. Alle byens flader skal betrædes noget mere. Og nogle af dem, der lever op til idealet, er tidens parkourudøvere. De bevæger sig på byens mure, trapper og gelændere, som var byen et hav, der kan surfes på - og som sådan er de udtryk for en generel citysurfende tendens i tiden.

MIDT I EN SURFERTID er en modernitetshistorie fortalt med den rekreative by som omdrejningspunkt. Den handler om, hvordan by, bølger og bevægelse flyder sammen og kommer til udtryk i den surfertid, vi aktuelt befinder os midt i. Fra det lokale til det globale beskriver bogen en rekreativ byudvikling fra "græsset må ikke betrædes" til "citysurfing" og fortæller om en nutidig flydende urban verden, hvor jagten på fitness - såvel som foragten for dem, der ikke kan følge med - synes intensiveret som aldrig før. I et historisk-sociologisk perspektiv tilbyder bogen en forklaringsramme for en moderne rekreativ byudvikling og giver også et bud på, hvor den rekreative by kan være på vej hen.

Indholdsfortegnelse

Generel introduktion

Mellem fast og flydende

Fra "Græsset må ikke betrædes" til "Citysurfing"

Mellem disciplin og projekt

Kritik, der skaber forandring

Læsevejledning

Første del: Den rekreative by og fast modernitet

Et disciplinsamfund tager form

Den protestantiske etik og kapitalismens ånd

Socialliberalisme

Middelklassens fødsel: "En pligtopfyldende sjæl i et hygiejnisk legeme"

Velfærdsby og panopticon

(Sub)urbanisering og velfærdsidrættens faste rammer

Den modernistiske funktionalisme

Domicil og domæne

Idrættens funktionalistiske politik

Kritikken af legen, der blev væk

Anden del: Den (re)kreative by og flydende modernitet

Et projektsamfund tager form

Projektlogikken

Den kreative etik og kapitalismens nye ånd

Kritikken, der lander et andet sted end tiltænkt

Den forandrede verden

Neoliberalisme

Urbanmedicin

Kulturplanlægning

Den (re)kreative klasses fødsel: "En kreativ sjæl i et fleksibelt legeme"

Cyklisme som eksempel

Øget fleksibilitet

Konkurrenceby og synopticon

Kritikkens "indfrielse"

Synoptik

Den synoptiske (idræts)arkitektur

(Re)urbanisering og projektidrættens flydende rammer

Projektidrættens bølgende bevægelsesformer

Fællesskab

Mellem New Urbanism og "Almost all-right"

Kritikken af disciplinen, der blev væk

Pressen skrev

Jette Landberg, lektørudtalelse

"En spændende og teoretisk velfunderet tolkning af byrummets udvikling..."

Søren Bang, IDAN

"...en befriende skarp og teoretisk stringent analyse af nogle idrætskulturer og trends, som det næsten er blevet tabu at udfordre."

Tidsskriftet Epsilon 

"velskrevet  og tankevækkende"

Lars Nevald, Arkitekten

"Midt i en surfertid er naturligvis ikke imod, at der anlægges et udendørs badeanlæg i Københavns Havn, eller at det bliver både mindre farligt og sjovere at cykle rundt i byerne. Som kulturkritik sætter den fænomenerne ind i en udviklingsramme, der har sine store bagsider."

"Bogen er således perspektivrig og rækker langt videre end megen anden forskning i livet mellem husene." 

Simon Junström, idrottsforum.org

"Eskelunds ambitiösa alster gräver på djupet, och väver elegant samman traditionell sociologi med samtida urbana forskare som exempelvis Richard Florida [...]. Men till skillnad från Floridas intressanta, men i min smak svepande genombrottsteorier, går Eskelund på djupet och underbygger sina teser med ett gediget källmaterial. Han är visserligen fokuserad på en dansk kontext, men gör också tillbörligt försiktigt avvägda generaliseringar, med det tydligt uttalade förbehållet att han talar om idealtyper i Webers bemärkelse."

Presserum

I presserummet kan du finde pressemeddelelser og forsidebilleder. Du er altid velkommen til at kontakte os her https://unipress.dk/kontakt/, hvis du mangler andet materiale.

Forside (jpeg)

Download pressemeddelelse (pdf-format)

Tilføjet til kurven

Gå til kassen