Aarhus Universitetsforlag
Cover

Metodefetichisme

Kvalitativ metode på afveje?

En del af fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

243 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 234 8

Redigeret af
, og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Der findes mange forskellige slags forskere. Biologer, teologer og litterater for blot at nævne et par stykker. De studerer vidt forskellige genstande og problemer. Men til deres undersøgelser bruger de alle en form for metode til at
afgrænse og definere den måde, de udfører deres forskning på: enten den kvantitative metode eller den kvalitative. De to metoder medfører to vidt forskellige tilgange til forskernes materiale.

Siden 1980'erne har det typisk været forskere inden for humaniora og de mellemlange uddannelser, der har benyttet sig af den kvalitative metode. Deres
emne kræver ofte mere indlevelse, end den kvantitative metode kan tilbyde. I de
seneste år har den imidlertid også vundet indpas i de tidligere højborge for kvantitativ forskning som sundheds- og samfundsvidenskab. Men spørgsmålet er, om den kvalitative metode i den proces nu er begyndt at ligne den kvantitative, som den ellers opstod som et alternativ til?

Indholdsfortegnelse

Kvalitative tendenser og kvantitative aflejringer

Metoden, der sprænger sig selv

De uregerlige digitale rum: at bruge kvalitative metoder i internetforskning

Om galskab og refleksion: begrundelse for en pato-epistemologisk metode

Metodespørgsmålet og praksisfilosofien: bidrag til en kreativ metodeforståelse

Teori-metode-empiri-teknik: sammenvævede konstruktioner!

Utopiarbejde: udkast til en forskningsmetode

Det sokratiske forskningsinterview: et alternativ til kvalitativ forskning forstået som 'vidensproduktion'?

Den metaforiske fantasi: kreativ rekontekstualisering og rekonstruktion i kvalitativ metode

"At være menneske i en verden, der hele tiden forandrer sig og bryder sammen"

Tilføjet til kurven

Gå til kassen