Aarhus Universitetsforlag
Cover

Marsk, land og bebyggelse

Ribeegnen gennem 10.000 år

En del af serien Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter (35) , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

546 sider ill., 2 bind
Hardback
ISBN 87 7288 596 3

Redigeret af
, og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Ribe havde en betydelig rolle i vikingetiden og middelalderen, og siden 1950'erne er der foretaget talrige udgravninger for at klarlægge byens oprindelse og udvikling. Landdistrikterne har stået i byens skygge indtil man i 1980'erne startede et historisk-arkæologisk projekt, der skal beskrive "Ribeegnen gennem 10.000 år".

Indholdsfortegnelse

Bind I.

Forord

1. Introduktion

2. Sammenfatning

3. Landskabet
3.1 Geologien
3.2 Vegetationsudviklingen

4. Kildekritiske analyser
4.1 Oldsagernes bevaringstilstand
4.2 En kildekritisk analyse af registrerede gravhøje og bondestenalderens løsfund
4.3 Kildekritiske vurderinger af materialet fra perioden yngre bronzealder - vikingetid
4.4 Ribeegnens bebyggelsesnavne

5. Stenalder og ældre bronzealder
5.1 Indledning
5.2 Jægerstenalderen, 9.700-4.000 f.Kr.
5.3 Tragtbægerkulturen, 4.000-2.800 f.Kr.
5.4 Enkeltgravskulturen, 2.800-2.400 f.Kr.
5.5 Senneolitikum og ældre bronzealder, 2.400-1.000 f.Kr.

6. Yngre bronzealder, førromersk jernalder og ældre romersk jernalder, 1.000 f.Kr.-200 e.Kr.
6.1 Kulturhistoriske problemstillinger
6.2 Yngre bronzealder
6.3 Førromersk jernalder
6.4 Ældre romersk jernalder
6.5 Samfundsudviklingen gennem yngre bronzealder og ældre jernalder i Ribeområdet

7. Yngre romersk jernalder, germansk jernalder og vikingetid, ca. 300-1050/1100 e.Kr.
7.1 Indledning
7.2 Kildematerialet
7.3 Landskab og bebyggelse
7.4 Bebyggelsesbilledet
7.5 Bopladsstruktur
7.6 Kontinuitet og brud i bebyggelsen
7.7 Ydre forhold

8. Jernudvinding, smedning og myremalm i Ribeområdet

9. Det arkæologiske materiale fra middelalderen, 1050/1100
9.1 Indledning
9.2 Jordfund
9.3 Kirkerne
9.4 Kildekritiske vurderinger
9.5 Forbindelser nær og fjern
9.6 Sammenfatning

10. Kirke, sogn og bebyggelse o. 1000-1300
10.1 Indledning
10.2 Kirke og sogn o. 1300-1850
10.3 Kirkesognene i landskab og bebyggelse o. 1300-1850
10.4 Stenkirkerne og deres opførelse o. 1150-1300
10.5 Brugs-, ejendoms- og magtstruktur o. 1000-1300
10.6 Sognedannelsen
10.7 Kirker og bebyggelse o. 1000-1300

11. Bebyggelsesudviklingen ca. 1250-1600
11.1 Indledning
11.2 Gods- og landsbystruktur i middelalderen
11.3 Øde bebyggelse
11.4 Udviklingen i 1300-årene. Sammenfatning
11.5 Hovedgårde og adel syd for Kongeåen
11.6 Landsby- og ejendomsstruktur i 1500-årene

12. Renæssance og tidlig enevælde, ca. 1550-1700
12.1 Indledning
12.2 Bebyggelsens omfang og struktur
12.3 Ejendomsforhold til landbrugsjord ca. 1600-1700
12.4 Erhvervsstrukturen på Ribeegnen i 1600-årenes slutning
12.5 Sammenfatning og konklusion

13. Perioden 1760-1880

14. Perioden 1880-1984

15. Darum 1688-1984

Bind II.

Katalog

Tilføjet til kurven

Gå til kassen