Aarhus Universitetsforlag
Cover

Det magtfulde møde mellem system og klient

En del af serien Magtudredningen, bogserien og fagområdet


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

200 sider
Paperback
ISBN 87 7934 033 4

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Magtanalyser fokuserer ofte på magt og indflydelse i det politiske system. I denne bog analyseres magt derimod, som den udspiller sig i det konkrete møde mellem administrative systemer og den enkelte borger.

Bogen består af en række analyser af magt i mødet mellem personalegrupper og deres klienter inden for kommunale socialforvaltninger og institutioner.

Et nøgletema i analyserne er de mange forskellige former for magt, som går ud over den myndighedsudøvelse og de beføjelser, som det socialpolitiske personale er tillagt i lovgivningen.

I mange konkrete møder mellem system og klient er afgørelser og behandling præget af former for disciplinering, der er baseret på moralske vurderinger, forestillinger om "det normale" og kunstige klassifikationer, der ikke har meget at gøre med klienternes egen problemsituation.

Det er også karakteristisk, at personalegrupperne ofte ikke anerkender, at de faktisk er magtudøvere. Eksemplerne i bogen er hentet fra visiteringssamtaler, aktiveringsprojekter, familiebehandlingsinstitutioner, børneanbringelsessager samt "væresteder" for stærkt marginaliserede grupper.

"[Bogen] ... samler og overskueliggør ... forskningen på området, hvilket gør den særdeles egnet som debatskaber i forbindelse med grund- og efteruddannelse og i andre socialfaglige diskussionsfora."
Anette Prehn i Socialrådgiveren

Indholdsfortegnelse

Forord

Margaretha Järvinen og Nils Mortensen: Kapitel 1. Det magtfulde møde mellem system og klient: teoretiske perspektiver

Annette Carstens: Kapitel 2. "Motivation" i visitationssamtaler på aktiveringsområdet

Frank Ebsen og Jens Guldager: Kapitel 3. Kommunal klassificering af langtidsledige

Lars Uggerhøj: Kapitel 4. Menneskelighed i mødet mellem socialarbejder og klient - ideal eller realitet?

Nanna Mik-Meyer: Kapitel 5. Omsorgens herredømme

Tine Egelund: Kapitel 6. Magtudøvelse i børneforsorgen

Jørgen Elm Larsen: Kapitel 7. Marginale mennesker i marginale rum

Jørgen Elm Larsen, Nils Mortensen og Jens Peter Frølund Thomsen: Kapitel 8. Magtens mange facetter i mødet mellem system og klient

Om forfatterne

Pressen skrev

Anne Marie Detlefsen Sygeplejersken

"Læsning af bogen gør en klogere på egen praksis. De eksempler, som analyseres, er genkendelige ..."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen