Aarhus Universitetsforlag
Cover

Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark

Forandring og kontinuitet

En del af serien Magtudredningen, bogserien , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

272 sider
Paperback
ISBN 87 7934 039 3

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Det er manges opfattelse, at internationaliseringen af det danske samfund har taget fart i de senere år. Det er ligeledes en almindelig vurdering, at den omsiggribende internationalisering forårsager politiske og administrative reformer i Danmark, der medfører, at specifikke danske forvaltningstraditioner og karakteristika udviskes.

Nogle betragter denne udviklingstendens med betydelig mistro og taler om, at de demokratiske beslutningsprocesser herhjemme udhules af udefra kommende faktorer. Andre ser mere optimistisk på udviklingen, idet de ser internationaliseringen som en udvidelse af det politiske handlerum.

Men hvori består internationaliseringen? Hvordan virker den i praksis? Hvilke konsekvenser har den for den danske offentlige forvaltning? Dette er hovedspørgsmålene, som i denne bog søges besvaret af en række danske samfundsvidenskabelige forskere. Det konkluderes, at internationaliseringen, selv om den i disse år har fået ekstra megen opmærksomhed fra politisk side, ikke er noget nyt fænomen. Faktisk kan der peges på forvaltningsdimensioner, der var mere internationaliserede for flere hundrede år siden end i dag. Det konkluderes også, at internationaliseringen kommer til udtryk på et utal af forskellige måder i forskellige forvaltningssektorer.

Kapitler om landbrugsforvaltningen, energiforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltningen og forvaltningen på bistandsområdet viser, at der ganske vist finder en internationalisering sted, men også at typiske danske traditioner er ganske robuste. Med henblik på at hjælpe os til at forstå disse internationaliseringsmønstre opstilles nogle hypoteser om forandringstræghed og -modtagelighed i den danske offentlige forvaltning.

Indholdsfortegnelse

Martin Marcussen og Karsten Ronit: Kapitel 1. Internationalisering af den offentlige forvaltning i Danmark: strukturer, opgaver og relationer

Tim Knudsen: Kapitel 2. Fra politicus til politicus? Forvaltningsinternationalisering i et historisk perspektiv

Jørgen Grønnegård Christensen: Kapitel 3. Den fleksible og robuste forvaltning

Torben Beck Jørgensen: Kapitel 4. Forvaltningsinternationalisering i dag. En oversigt over former og udbredelse

Carsten Daugbjerg og Flemming Just: Kapitel 5. Internationaliseringen af landbrugsforvaltningen og nationale magtkonstellationer

Carsten Strøby Jensen: Kapitel 6. Mellem national egensindighed og internationalisering - arbejdsmarkedsforvaltningen i en brydningstid

Mogens Rüdiger: Kapitel 7. Energiforvaltningen - fra nationalisering til internationalisering og liberalisering

Gorm Rye Olsen: Kapitel 8. Forvaltningen af bistanden til den tredje verden og det internationale politikfællesskab

Martin Marcussen og Karsten Ronit: Kapitel 9. Konklusioner, hypoteser og udfordringer

Litteratur

Om forfatterne og redaktørerne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen