Aarhus Universitetsforlag
Cover

Fantasien i filosofien

Slagmark 46

En del af tidsskriftet Slagmark (46) og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

Kan købes hos: slagmark@cas.au.dk

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

206 sider
Paperback
ISBN 87 91041 64 3

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

 

I vores daglige brug af ord som fantasi og indbildning tænker vi normalt på noget, der ikke har med virkeligheden at gøre. - Hvad bilder du dig ind, kan vi finde på at sige til hinanden. Og det er ikke positivt ment. Men faktisk skal man bilde sig noget ind, for overhovedet at fungere som homo sapiens. Og det er ingen tilfældighed, at fantasi er et begreb, der lige siden Aristoteles har optaget, og ofte mystificeret, filosofferne, når de diskuterede den menneskelige virkeligheds beskaffenhed. Også vor tids psykologer har - ifølge den amerikanske filosof Michael Tye - måttet anerkende indbildningskraftens kognitive betydning. Men i SLAGMARK nr. 46 sigter vi specifikt på de filosofiske aspekter af indbildningskraft og fantasi.
Den tyske professor emeritus Wolfgang Iser skriver i sit store værk om Det fiktive og det imaginære, 'at fantasien har en historie, der vidner om, hvor lidet den lader sig medinddrage i den kognitive diskurs'. Men det er netop denne udfordring, som SLAGMARK her tager op. Vi vil bringe fantasien ind i erkendelsens diskurs. Til det formål har vi indhentet bidrag fra såvel internationale som nationale forskere, der behandler emner og tænkere som Aristoteles, Descartes og nyere angelsaksisk filosofi; Alexander Gottlieb Baumgarten; encyklopædisterne d'Alembert og Diderot; Immanuel Kant; Johan Gottlieb Fichte; den tidlige tyske romantik og idealisme i dialog med Nietzsche, Mallarmé og neostrukturalismen; Edmund Husserl og Jean-Paul Sartre.
Vanen tro slutter vi SLAGMARK af med en anmeldersektion. Men inden da bringer vi et intermezzo, hvori vi præsenterer den første i rækken af en fremover årligt tilbagevendende forelæsning til minde om Johannes Sløks idéhistoriske virke og interesser. Det er os en ære allerede i dette sommernummer at kunne præsentere Tübingen-filosoffen Manfred Franks Sløk-forelæsning, Imod den aprioriske intersubjektivisme. Alternativer inspireret af Sartre, som blev holdt sidst på foråret. Manfred Frank bidrager endvidere med en artikel til temadelen. Herudover bidrager Nigel J. T. Thomas (California State Universty, Los Angeles), Dagmar Mirbach (Tübingen Universitet), Frank Beck Lassen, Morten Haugaard Jeppesen, Morten Ziethen og Sune Liisberg (alle Aarhus Universitet).

Tilføjet til kurven

Gå til kassen