Aarhus Universitetsforlag
Cover

Demokrati og offentlighed

Slagmark 69

En del af tidsskriftet Slagmark (69) og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

Kan købes hos: slagmark@cas.au.dk

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

236 sider
Paperback
ISBN 978 87 91041 89 1

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Der er i dag i den vestlige verden en udpræget konsensus om demokratiet som den bedste styreform, ligesom der er en solid tradition for at betragte den offentlige samtale som omdrejningspunktet i den demografiske proces. Alligevel er der langt fra enighed om, hvordan begreberne demokrati og offentlighed skal fortolkes, endsige hvilke udfordringer nutidens demokratier og offentligheder aktuelt står over for i et nationalt og globalt perspektiv.

I løbet af de seneste år har der været en stigende interesse for demokrati og et sandt boom af demokratiteorier og forskningsprojekter, der dels søger at kortlægge demokratibegrebets skiftende betydninger, dels søger at koble begrebet til et bredere felt, hvor beslægtede begreber som deltagelse, magt, medborgerskab, inklusion og innovation rykker i centrum.

SLAGMARK 69 sætter fokus på demokrati- og offentlighedsbegrebets historiske udvikling, aktuelle vilkår og fremtidige muligheder. Temasektionen består af en række bidrag fra forskere som tematiserer demokratiet ud fra samfundsfaglige, historiske, idéhistoriske og filosofiske felter.

Debatsektionen indeholder denne gang et essay om den tyske forfatter og enfant terrible Botho Strauss samt et essay om overvågningsdebatterne i kølvandet på Edward Snowdens afsløringer.

 

Indholdsfortegnelse

Demokrati og legitimitet ─ Rancière og kritikken af deliberativt demokrati

Debatterende eller besluttende offentlighed? ─ Om demokrati, offentlighed og den konstituerende magt hos Carl Schmitt og Hannah Arendt

Fenrisulven er sluppet løs ─ Grundtvig og det revolutionære demokrati i 1830

"Hvoraf kommer det, at vi alle ere saa demokratiske som vi ere?" ─ Demokratisk-monarkiske bondevenner i den danske grundlovskamp

Folkhemmets demokrati ─ En analys av den svenska socialdemokratins språkbruk kring demokratiska deltagandeformer

Politisk deltagelse under autoritær kontrol ─ "Konsultativt demokrati" og overvåget offentlighed i Kina

Valgretsdebattens vitale stemmer ─ Et offentlighedsperspektiv

Whistleblower-ordninger ─ Offentlighed, kritik og risikohåndtering

'Sandheden vil sætte os fri' ─ Konspirationsteori som demokratisk praksis

Skal den offentlige sektor være innovativ?

SLAGMARK DEBAT

Hellere en sådan åndens berusende balnat end endnu en klimakonference ─ Om Botho Strauss' Spiegel-essay Der Plurimi-Faktor

Vi har ingen grund til at tro... ─ Om overvågningsdebatten post-Snowden

 

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen