Aarhus Universitetsforlag
Cover

Bibelsk teologi

En del af fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

305 sider
Paperback
ISBN 87 7288 779 6

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Bibelsk teologi beskæftiger sig med forholdet mellem Det gamle Testamente og Det nye Testamente. Kristendommen opstod som en religiøs bevægelse omkring Jesus af Nazareth, hans liv og forkyndelse. En religiøs og siden kulturel begivenhed, som har dannet udgangspunkt for vor tidsregning. Kristendommen udviklede sig således gennem en stærkt afvigende forståelse af Det gamle Testamente som jødernes religiøse overlevering, og resultatet blev en ny samling af religiøse skrifter: Det nye Testamente.

Indholdsfortegnelse

Forord

Kapitel 1: Jakob Balling, Bibelen: Frelseshistorie og Verdenshistorie

Kapitel 2: Peter Widmann, Bibelen som dogmatikkens tekst. Systematisk-teologiske overvejelser over bibelsk teologi

Kapitel 3: Kirsten Nielsen, Principielle overvejelser over en nutidig bibelsk teologi - på billedsprogets vilkår

Kapitel 4: Knud Jeppesen, Profetisk litteratur som bibelsk teologi

Kapitel 5: Fredrik Lindström, De bibelske salmer som bibelsk teologi

Kapitel 6: Mogens Müller, Bibelsk teologi i antik jødedom: oversættelse, genfortælling og fortolkning

Kapitel 7: Johannes Nissen, Jesus og den bibelske overlevering - Historiske og hermeneutiske overvejelser

Kapitel 8: Helge Kjær Nielsen, Johannesevangeliet som bibelsk teologi

Kapitel 9: Sigfred Pedersen, Den skabelsesteologiske eksistens som bibelsk teologi. Om Paulus' forståelse af den bibelske lov

Kapitel 10: Inge Lønning, Skriftprinsippet som kriterium for bibelsk teologi

Kapitel 11: Jakob Fløe Nielsen, Grundtvigs kirkelige anskuelse som bibelsk teologi

Kapitel 12: Jens Holger Schjørring, Dietrich Bonhoeffers bidrag til bibelsk teologi i modernitetens tidsalder

Kapitel 13: Svend Andersen, Bibelsk teologi som normativ etik

Kapitel 14: Christian Thodberg, De gudstjenstlige læsninger som bibelsk teologi

Forkortelser

Tilføjet til kurven

Gå til kassen