Aarhus Universitetsforlag
Cover

Vendehøj

Landsby og gravplads

En del af serien Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter (35; Kulturhistorisk Museums Skrifter, 1) og fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

261 sider ill.
Hardback
ISBN 87 7288 587 4

Af
og

Med bidrag af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Et enestående indblik i et østjysk landsbysamfund fra århundrederne omkring Kristi fødsel, og et betydningsfuldt bidrag til forståelsen af diversiteten i en ældre jernalders boplads.

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion
1.1 Topografi
1.2. De arkæologiske undersøgelser

2. Gravpladsen
2.1 Udgravningerne
2.2 Gravene
2.3 Gravgodset

3. Landsbyen
3.1 Undersøgelse
3.2 Faseinddelingen
3.3 Diskussion
3.4 Bopladser i yngre førromersk og ældre romersk jernalder

4. Kronologi
4.1 Indledning
4.2 Seriation af gravmaterialet
4.3 Datering af bopladsfaserne
4.4 Diskussion

5. Landskab
5.1 Indledning
5.2 Fremstilling af temakort med Geografisk Informationssystem
5.3 Det omgivende landskab, arkæologisk analyse
5.4 Landbrug i ældre jernalder

6. Samfund
6.1 Indledning
6.2 Sociale strukturer på Vendehøj
6.3 Vendehøj i regionalt perspektiv
6.4 Et større perspektiv
6.5 Mod en model for den sociopolitiske organisation
6.6 Stammesamfund, høvdingedømmer eller?

7. Jagten på regler
7.1 En udgravnings afslutning
7.2 Kildekritikken
7.3 Tolkning
7.4 Afslutning

Noter
Litteratur
Summary
Appendix A
Appendix B
Appendix C

Tilføjet til kurven

Gå til kassen