Aarhus Universitetsforlag
Cover

Den vellykkede kommunalreform og decentraliseringen af den politiske magt i Danmark

En del af serien Magtudredningen, bogserien , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

150 sider
Paperback
ISBN 87 7934 047 4

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Mod alle odds blev kommunalreformen gennemført. Grundlaget for reformen var inddelingsreformen, der var fundamentet for den løbende overførsel af en række statslige opgaver til amterne og kommunerne og den successive omlægning af statens tilskud til kommunerne fra refusioner til bloktilskud. Kommunalreformen har betydet, at størstedelen af den danske offentlige sektor i dag er kommunale ansvarsområder, og det ikke bare i formel forstand.

Hvorvidt kommunalreformen også har gjort en forskel på den måde, opgaverne løses på, er en anden sag. Selvom tilpasningen til lokale behov og ønsker er et vigtigt argument for decentralisering, så kan det ikke tages for givet, at kommunalreformen har betydet større lokal variation i opgavevaretagelsen.

Et af bogens hovedresultater er, at der er begrænset variation i den måde kommunerne udformer deres politik på, når stærke vælger- og producentinteresser gør sig gældende. Og når kommunerne får det fulde økonomiske ansvar, har de vist sig bedre end staten til at tilpasse den lokale politik til borgernes og de offentligt ansattes ønsker. På den måde kan kommunalreformen siges at have været en succes, også selvom der nogle gange er kommunal ensartethed, hvor man kunne forvente variation, og andre gange lokal forskellighed, hvor der kunne forventes begrænset variation.

Pressen skrev

"Bogens analyser er spændende og tankevækkende. Uanset den videnskabelige indfaldsvinkel har forfatteren formået at fastholde et sprog, der også appellerer til læsere uden for universitetsverdenen. Bogen giver … et nuanceret billede af den danske model med en delt ansvars- og kompetencefordeling mellem det decentrale og centrale niveau." Erik Ravn Politica

Tilføjet til kurven

Gå til kassen