Aarhus Universitetsforlag
Cover

Velfærdsstat og socialt medborgerskab

Danmark i et komparativt perspektiv, 1930-1995

En del af serien Magtudredningen, skriftserien og fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

132 sider
Paperback
ISBN 87 91164 00 1

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Sociale rettigheder er demokratisk set vigtige, fordi de giver svage grupper ressourcer til at være en del af det levende demokrati. Opfattelsen har traditionelt været, at den sociale sikring i Danmark er bedre end i hovedparten af de lande, vi normalt sammenligner os med, og at sikringen er blevet bedre og bedre. Men holder det også for en systematisk sammenligning?

På basis af en omfattende database (SCIP - Social Citizenship Indicators Programme) beskri­ver skriftet, hvordan udvalgte sikringsydelser har udviklet sig i perioden fra 1930 til 1995 for Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Skriftet udfordrer tradi­tionelle dan­ske opfattelser og viser, at der er sket en række forringelser, som i flere tilfælde rokker ved bil­ledet af Danmark som tilhørende velfærdsstaternes absolutte superliga. Samtidig med den om­fattende og systematiske opgørelse af, hvordan velfærdsstaten virker i praksis inde­holder skriftet en kort samlet præsentation af den såkaldte "magtressourcemodel", der har haft stor indflydelse på både den danske og internationale forskning på området.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Medborgerskab, magt og velfærdsstat

Kapitel 2. Indikatorer på det sociale medborgerskab og dets institutionelle udformning

Kapitel 3. Udviklingen i de sociale ydelser: Danmark i et langsigtet komparativt perspektiv

Kapitel 4. Velfærdsstaten i hårdt vejr

Kapitel 5. Ulighedens ansigter: køn og klasser i velfærdsstaten

Kapitel 6. Den danske velfærdsstat i et internationalt perspektiv

Litteratur

Om forfatteren

Tilføjet til kurven

Gå til kassen