Aarhus Universitetsforlag
Cover

Ved livets afslutning

- om palliativ omsorg, pleje og behandling

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

372 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7934 507 2

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , , , , , , , , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Døden er et fænomen, de færreste beskæftiger sig med frivilligt. Men når man rammes af livstruende sygdom, eller man arbejder med mennesker, som er døende, er man nødt til at forholde sig til livets afslutning.

Mødet med døden medfører ofte angst og lidelse, men er overraskende nok også ofte forbundet med livsglæde, afklarethed og en ny opmærksomhed på meningsgivende forhold i livet. Muligheden for at erfare positive aspekter af mødet med døden afhænger af det enkelte menneskes situation og ressourcer, men det afhænger i høj grad også af de personer, som tager vare på det døende menneske, samt de rammer, samfundet tilbyder døende og deres pårørende.

Det er disse etiske perspektiver i palliativ pleje, omsorg og behandling, der er bogens hovedanliggende. Men også skønhedens, troens og håbets betydning som forløser af livsglæde, livsmod og mening i en tilsyneladende meningsløs situation hører med.

Ved livets afslutning henvender sig til sygeplejersker, læger, præster, psykologer og andre faggrupper, der har med palliativ pleje at gøre. Men da døden er et grundvilkår i den menneskelige tilværelse, er bogen skrevet, så den kan læses af alle.

Indholdsfortegnelse

Del 1 Historisk og kulturteoretiske perspektiver

Dødens dekonstruktion - om død og udødelig i kulturanalytisk og samtidshistorisk belysning

Hospicetanken

Døden som tabu

Den gode død - mellem ideal og virkelighed

Del 2 Etiske og eksistentielle perspektiver

Den meningsfulde død

Det etiske beredskab - generelle etiske aspekter i palliativt arbejde

Eutanasi eller palliativ omsorg, pleje og behandling

Patienters selvbestemmelsesret

Etiske dilemmaer i mødet med den døende

Hverdage og døden på plejehjem - at tale om og handle i forhold til døden

Del 3 Relationelle og religiøse aspekter

Nærvær som omsorgens fundament

Det lille og det store vemod i dødens nærvær

Den personlige og professionelle samtale med kriseramte patienter og pårørende

Sorg, håb og mening

Del 4 Æstetiske perspektiver

Det æstetiske indtryk - en menneskelig livsfornødenhed

Arkitekturens palliative virkning

Livet er værd - trods ALS

Musik og palliation

Billedkunstens betydning i palliativ pleje og behandling

Pressen skrev

Doris Ottesen, Kristeligt Dagblad

"Pleje af og omsorg for døende patienter behandles i fremragende værk om livets afslutning i hospitalsvæsenets hænder."

Jorit Tellervo, Sygeplejersken

"Bogen er et skatkammer af emner til diskussion, dilemmaer til læring, og inspiration til ændring af den palliative indsats."

Helle Rørbæk Hørby, hospitalspræst, Skejby, Dansk Kirketidende

 "Bogen rummer vægtige artikler om nærvær og sansning, om samtalen, om etisk optræden, om afhængighed og værdighed."

"Bogen har bredde og kant og vil kunne inspirere såvel fagpersonen som det alment engagerede menneske."

 

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen