Aarhus Universitetsforlag
Cover

Teknologiforståelse

på skoler og hospitaler

En del af fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

262 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 043 6

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Teknologi er en uomgængelig del af det moderne arbejdsliv. Tekniske apparater udvikles og udskiftes med stadig større hastighed. Af og til bryder de sammen eller har utilsigtede konsekvenser. Man kan derfor ikke én gang for alle lære, hvordan teknologier udnyttes mest effektivt og konstruktivt i arbejdslivet. Det er en stadig udfordring at forholde sig til de komplekse og konstant foranderlige processer. Også for professionsuddannede som skolelærere og sygeplejersker.

Bogen rummer en række empiriske analyser af teknologiforståelsen i praksis på hospitaler og skoler. På den baggrund giver forskerne et bud på, hvordan professionsuddannede bliver bedre til at håndtere de udfordringer, de møder på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at uddannelserne lærer de studerende at reflektere over, hvordan teknologi påvirker deres faglighed og arbejdspraksis. En relationel teknologiforståelse - som indebærer at kunne kombinere teknisk handleviden med en social og kulturel indsigt - sætter den professionsuddannede i stand til selv at agere bevidst og innovativt inden for den organisatoriske ramme.

Indholdsfortegnelse

Teknologiforståelse mellem kompetence og dannelse

Teknologiforståelse i professionerne

Teknologiforståelse i skolen

Læreres teknologiforståelse - anskueliggjort gennem fire teknologi-perspektiver

Teknologier former tidsopfattelser i skolen

Klasseværelset som eksperimentarium for nye teknologier

Teknologiforståelse på hospitalet

Teknologiforståelse, organisation og medarbejderdreven innovation i sygeplejearbejdet

Hvad gør teknologi ved sygeplejerskens kliniske blik?

Distribueret professionel sensitivitet i teknologianvendelse

Skills lab - en særlig læringsteknologi

Rekonfigurering af teknologier i sygeplejepraksis: fra indført til foretrukket

Praksislæring af teknologiske artefakter

Metalogiske teknologiforståelser

Pressen skrev

Abelone Hansen og Kaja Søndergaard, Tidsskrift for ARBEJDSliv

"Tilsammen tegner bidragene et nuanceret billede af temaets problematikker og udforskningen af dem, men på en måde, hvor man kan følge en rød tråd gennem bogen.

Samlet set er Teknologiforståelse - på skoler og hospitaler en meget velskrevet, velredigeret og oplysende antologi, som er velegnet til målgruppen."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen