Aarhus Universitetsforlag
Cover

Steder i Europa

Omstridte byer, grænser og regioner

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

305 sider
Paperback
ISBN 87 7934 209 4

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Steder i Europa omhandler den europæiske iden­titet, der i stigende grad er topografisk bestemt. I takt med globalise­ringen er dimensio­nerne tid, rum og sted blevet nøgleord i dan­nelsen af den moderne europæiske identitetsfølelse. Historie og kultur ligger til grund for bevidstheden, der ikke blot er lokalt funderet, men også regionalt, nationalt og europæisk. Af samme årsag rejser spørgs­målet sig om adkomsten til steder, regioner og lokaliteter; for hvem har i så fald ret til at bebo, iscenesætte og forvalte bestemte steder?

Kampen om og for en identitet er gen­nem­­gående i mødet med andre kulturer. Det udmønter sig ikke blot i en mental og be­vidst­hedsmæssig udveksling, men også i et fysisk og kropsligt kultursprog, som kommer til udtryk i bl.a. madkultur, turisme og tradi­tionsbundne begivenheder.

I jagten på Europas identitet krydser bogen mellem historie og etnologi ved at opsøge grænseegne og byer med kulturel flerstemmighed rundt om i Europa; fra Transsylvanien og Vilnius over Vestjylland til Finland.

 

Pressen skrev

Inge Adriansen 1066 - Tidsskrift for Historie

"Grænseområder er præget af kulturel variation, kompleksitet og modsatrettede bevægelser, og i stedet for at betragte regional homogenitet som en fordel, påpeger Niels Kayser Nielsen, at heterogeniteten er det mest interessante....Det er en perspektivrig bog med mange væsentlige pointer, og der er også en igangsættende bog med talrige nedslag på aktuelle temaer, hvor læseren føler sig udfordret og får lyst til at gå videre. Her er man godt hjulpet på vej af de mange henvisninger især til ny litteratur."

Anette Skovsted Hansen Kontur

"Hvert kapitel er en perle i sig selv og kan læses som en enkeltstående færdigt afrundet tekst både til egen fornøjelse og til undervisningsbrug... Bogen udmærker sig på en lang række områder. Den har karakter af en række selvstændige tekster og er samtidigt et sammenhængende hele. Hvert kapitel står som en afrundet helhed med en gennemført argumentation, men indbyrdes forbundne med klare krydshenvisninger kapitlerne imellem. Alene litteraturlisten er en guldgrube af materiale...Teori og empiri er smukt sammenkædet, idet Niels Kayser Nielsen klart formidler sit store og klare teoretiske overblik...Niels Kayser Nielsen formår med sin malende stil at gøre steder levende og indbyder læseren til at læse bogen i sin helhed."

Claus Møller Jørgensen Nyt fra Historien

"...meget interessante teoretiske overvejelser...fortjener at blive læst, dels fordi den omhandler nye steder og nye emner, dels fordi den rumslige vending bogen præsenterer, fortjener overvejelse og - især hvor den tenderer Blut und Boden - problematisering."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen