Aarhus Universitetsforlag
Cover

De små oprør

Tanker og metoder i arbejdet med minoritetspiger

En del af fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

324 sider
Paperback
ISBN 87 7934 137 3

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Det kan kræve balancekunst at være etnisk mi­no­ritetspige i Danmark: At finde sig selv midt imellem flere verdener, der alle stiller forvent­ninger til, hvad man skal vælge - og hvor hurtigt, det skal gå.

Pigerne er i færd med at gøre små oprør. At søge nye rum og roller. De har brug for reflek­sion, tålmodighed og støtte fra de voksne, de møder i deres dagligdag. Bogen her er en værk­tøjskasse til disse voksne.

De små oprør tegner omrids af pigernes di­lemmaer, lytter til deres fortællinger af nutiden og visioner for fremtiden. Den handler også om kulturmøder, om hvilke forståelser og metoder vi som fagfolk stiller op med, og hvad de betyder for pigernes muligheder.

De små oprør bygger på empiri fra en lang række projekter, fagfolk og etniske minoritets­piger. Den samler de bedste erfaringer fra virke­ligheden - der, hvor man ikke kun taler om pigerne, men med dem.

Ofte søger vi at møde pigerne der, hvor vi tror, de er - eller hvor vi synes, de skal være. For at kunne møde pigerne der, hvor de faktisk er - eller ønsker at være - må vi vende blikket mod os selv.

De små oprør er en rummelig vejledning til alle, der arbejder med integration. Den vil kunne bruges af både lærere, pædagoger, klub­med­arbej­dere og socialrådgivere.

Pressen skrev

Anne Knudsen Weekendavisen

"Marianne Nøhr Larsens tænksomme analyse af den situation, unge piger med anden etnisk baggrund står i ... har konstant fokus på de unges egne erfaringshorisont og egne muligheder. Nøhr Larsen er velsignet konkret det meste af bogen igennem."

Anny Skov Madsen Lektørudtalelse 

"Til trods for de allerede mange udgivne bøger om kulturmøder og integration er det en vigtig bog for alle, der arbejder med integrationsprojekter eller arbejder med etniske minoriteter, idet den både giver konkret vejledning og er en dybtgående kulturel indfaldsvinkel til at forbedre dialogen mellem os og dem. Kulturerne er sat i bevægelse."

Socialpædagogen 

"... her giver hun [forfatteren] et loyalt og ganske optimistisk indblik i minoritetspigernes måde at håndtere familie og tradition. Bogen ... giver ... bud på en opkvalificering af det pædagogiske arbejde med pigerne."

DGI magasinet UDSPIL 

"... bogen [kan] fungere som en vejledning til alle der arbejder med integration i idrætsforeninger, skoler, klubber og institutioner."

Irene Clausen LVU fagbladet

"Den bog kan være et fantastisk redskab for alle, som arbejder med tosprogede børn og unge."

"Bogen giver overblik og bud på, hvordan problemer kan løses - og hvordan der kan opkvalificeres i den almindelige pædagogiske dagligdag såvel som i rådgivnings- og behandlerverdenen."

Steen Christensen Volsmoseavisen

"... en væsentlig bog om etniske minoritetspigers balancekunst på vejen mellem to kulturer fra fortid til fremtid."

"Gennem sin indsigt og optimisme vil bogen kunne være et vigtigt bidrag til at nedbryde en række myter og fordomme om pigernes liv, tanker, drømme og visioner."

"... lader os lære at være loyale og lytte til pigernes egne udsagn ... skaber netop et befriende og sprudlende - både realistisk og poetisk billede, der kan være med til at banke et stort hul i den fremherskende fordom om at etniske minoritetspiger kun er passive og undertrykte ofre for deres familier og hjemlandes kulturer."

"Bogen henvender sig både til menigmand og til fagfolk, som også kan hente god baggrundsviden ..."

Ungdomsringens Nyhedsbrev

"'De små oprør' er en spændende bog, der ... tilbyder en særlig ekspertise omkring etniske minoritetspiger og deres familier."

"... Den klæder fagfolk på til kulturmøder og integrationsarbejde."

Fra Kvinfo's biblioteksside 

"De etniske minoritetspiger kommer alt for sjældent selv til orde. Vi hører mest om dem, når der diskuteres tørklæder, tvangsægteskab og æresdrab. Det råder antropologen Marianne Nøhr Larsen nu bod på med bogen 'De små oprør'."

Dansk Flygtningehjælps Frivillig-nyhedsbrev

"Flere af bogens synspunkter vil sikkert provokere, som fx at hvis vi mener, at pigerne skal have lov at bestemme over deres eget liv, må vi også acceptere, hvis de synes, det er fint, at forældrene arrangerer deres ægteskab. De små oprør rummer tankevækkende samtaler med unge minoritetspiger, med klubledere og pædagoger."

MS' Minoritetsbibliotek 

"... bogen gør dermed op med det fremherskende billede af etniske minoritetspiger som passive tilskuere og som ofre for deres kultur. Bogen tilbyder overblik og bud på, hvor barriererne er, hvordan problemer kan løses."

Rie Græsborg Sammen, Dansk Flygtningehjælps frivilligblad

"... bogen [er] spækket med viden om og refleksioner over de vilkår de unge piger lever under, handler og tænker ud fra - og som kan kvalificere den frivillige indsats, så vi sikrer at dialogen føres ligeværdigt og med respekt og omhu."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen