Aarhus Universitetsforlag
Cover

Skjern å

En del af fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

219 sider ill.
Hardback
ISBN 978 87 7934 175 3

Redigeret af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I 1960'erne blev Skjern Å lagt i lænker. Åen blev ført over i en nygravet kanal, og 4.000 hektar ferske enge fra Borris til Ringkøbing Fjord blev omdannet til gule kornmarker. Den snorlige å viste sig imidlertid at være en katastrofe for store dele af plante- og dyrelivet, og i 2003, efter 15 års stående duel mellem miljø- og landbrugsinteresser, lå ådalen genskabt med snoede åløb, enge og sumpe. Nordeuropas største genopretningsprojekt var afsluttet.

Genslyngningen af Skjern Å gav eksperter fra vidt forskellige fagområder en enestående anledning til at undersøge området: Hvad betyder de ændrede levevilkår for plante- og dyrelivet i området? Hvilken politisk og kulturel betydning har Skjern Å-deltaet haft historisk set? Hvordan kunne Folketinget træffe to så modsatrettede beslutninger med kun 26 års mellemrum?

Disse spørgsmål er centrale i Skjern Å, der giver et samlet billede af Skjern ådalen fra bronzealderen og frem til i dag. Arkæologiske fund af grave, hjulspor, velbevarede kongelige laksegårde og broer præsenteres, ligesom økosystemets struktur, funktion og fremtidige vækstmulighed fremlægges i artikler om bl.a. den sjældne vandplante vandranke og den rødlistede laks - der i øvrigt havde kolossal politisk slagkraft. Ikke mindst optrevler flere eksperter den ophedede debat, det politiske spin og de skjulte dagsordener omkring afvandings- og genopretningsprojekterne fra 1960'erne frem til i dag.

Pressen skrev

Michael Stoltze Politiken

"Med Skjern å har de to redaktører og mange forfattere leveret en solid, flot og indimellem yderst tankevækkende og velskrevet del af forarbejdet til den ultimative Skjern Å-bog. Derfor vil jeg stærkt anbefale alle med interesse i natur- og landskabspolitik, natursyn, politiske spil eller biologi at anskaffe sig Skjern å. Alene de første kapitler og kapitlet om laksen er alle pengene værd."

Søren Møller Lektørudtalelse

"Den nye bog supplerer de mange videnskabelige rapporter ved at gå i dybden med udvalgte emner. Åen og oplandet er netop blevet udpeget til dansk nationalpark. Dette faktum, sammen med bogens indbydende layout og mange fine illustrationer, kan medvirke til at den i et vist omfang kan finde læsere uden for specialistkredse."

Stig Olesen Jyllands-Posten

"I det store statusværk Skjern å med bidrag fra historikere, biologer, etnologer, botanikere og arkæologer får vi et samlet billede af Skjern Å-dalen fra bronzealderen til i dag."

Dagbladet Ringkøbing-Skjern

"Initiativet til bogen kommer fra tidligere rektor på Aarhus Universitet Henning Lehmann. Han opfordrede forskerne på Biologisk Institut, som havde fulgt udviklingen i Skjern Å, til at skrive en bog om deres forskningsresultater. Bogen har været undervejs i tre-fire år."

Mette Starch Truelsen Geografisk Orientering

"Hvis du ønsker en veldokumenteret indsigt i området omkring Skjern Å, før du besøger det, er bogen bestemt en læsning værd. Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden, så du kan fordybe dig i det, som har størst interesse."

Søren Olsen Kalundborg Folkeblad og Holbæk Amts Ventreblad

"Kampen om ådalen, arkæologiske fund, småpattedyr, mikroleddyr, kvælstof, laksen og plantelivet beskrives. Det er spændende altsammen."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen