Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sejren i kvindens hånd

Kampen om magten i Norden ca. 1365-89

En del af fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

400 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7288 965 8

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Sejren i kvindens hånd handler om forspillet til og tilblivelsen af Kalmarunionen. Den fokuserer især på magtkampen mellem de sidste repræsentanter for de gamle nordiske kongehuse og det mecklenburgske fyrstehus.

Det har i mere end 150 år været den fremherskende opfattelse, at Kalmarunionen skulle ses som en nordisk samling mod tysk ekspansion i Norden. Alligevel har fremstillinger af Kalmarunionens forhistorie ikke tidligere inddraget en tilbundsgående undersøgelse af forholdene og udviklingen i Nordtyskland.

Sejren i kvindens hånd repræsenterer den første fuldstændige gennemgang i 120 år af alt til rådighed stående materiale om selve forløbet samt dets forudsætninger i Danmark.

Denne gennemgang fører til væsentlige ændringer og modifikationer af de hidtidige opfattelser. Især viser det sig, at dronning Margrethe I's erobring af magten i Danmark var en langt mere besværlig, spændende og tidkrævende proces end hidtil antaget.

Da Margrethe havde vundet Danmark, kunne hun også siden sikre sig magten i det politisk kaotiske Sverige, mens magten i Norge tilfaldt hende, da hendes søn arvede kongemagten her. Efter hendes søns død lykkedes det hende at skaffe sig en usædvanlig stærk politisk position i Norden, bl.a. takket været noget, der bedst kan karakteriseres som dokumentfalsk.

Indholdsfortegnelse

Kortfortegnelse

I. Indledning

II. Dansk uden- og indenrigspolitik 1366-75:
Ekspansion i Sverige og Ålholmtraktaterne 1366
Den store koalition mod Valdemar Atterdag 1367-71
Opgøret med Valdemars tilbageværende fjender 1372-75
Valdemar Atterdags fremtrængen i hertugdømmet Slesvig 1373-75
Problemer omkring de skånske slotte
Valdemar Atterdags død

III. Den politiske situation i Nordtyskland i 1370'erne og 1380'erne

IV. Opmarchen:
Margrethes første skridt mod magten og den nye danske regerings første udenlandske kontakter
Mecklenburgerne søger allierede
Kongevalget og bekræftelsen af Stralsundfreden
Albrecht af Mecklenburgs krigsforberedelser

V. De militære konfrontationer og deres umiddelbare resultater:
Militære konfrontationer og positioner
Københavneroverenskomsten af 21. september 1376

VI. Fortsatte forhandlinger og krigsforberedelser:
Nye danske krigsforberedelser
Dansk svig, nye forhandlinger og mislykket voldgift
Hertug Albrechts alliancer og flere forhandlinger
Nye tilhængere af "kong Albrecht" i Danmark og sammenbrudte forhandlinger

VII. Slutspil:
Hertugerne Henriks og Magnus' regeringsperiode i Mecklenburg
Kong Albrechts indsats i kampen om magten i Danmark
Kong Albrecht som leder af den mecklenburgske politik
Finale

VIII. Den danske regering, hansestæderne og sørøverne:
Reaktioner på sørøveriet 1376-80
Sørøvere, Skåneslotte og norske privilegier 1381-85
Efterspil
Sørøverne
Hvad så?

IX. Nogle indenrigspolitiske problemer i Danmark i formynderskabsperioden 1376-85:
Håndfæstningen og formynderregeringen
Regeringen opnår kontakt med den jyske adel
Danehoffet sommeren 1377
Problemer omkring selvejer- og fæstebønder
Reaktionen mod Valdemar Atterdags godserhvervelser
Rettertinget og den kongelige domsmagt
Den øvrige rutinemæssige regeringsvirksomhed
Formynderstyrelsens finansielle grundlag
Forholdet til pave- og bispestole

X. Den indre uro i Danmark

XI. Indre forhold i Danmark 1385-95:
Olufs hyldning og magtens konsolidering
Frue, formynder og fyrste til Danmark
Regerende fyrste til Danmark til 1395

XII. Resultater, sammenhænge og forklaringer:
Valdemars sidste ti år
Kongemagt i opløsning
Parterne og deres potentielle og aktuelle allierede
Andre politiske aktører i Østersøområdet
Impotens i Østersøområdet
Udviklingen i Danmark
Samlingen af Norden

Bilag I: Margrethes, Olufs og Eriks kendte opholdssteder 1375-95

Bilag II: Slotshøvedsmandslisterne i kejser Karl IV's breve af 12.9. 1377

Bilag III: Oplysninger om pantsatte borge, herreder og købstæder, der kan antages at have relevans for perioden 1375-95

English summary
Kilder, litteratur og forkortelser
Person- og stednavneregister

Pressen skrev

Claus Bjørn Kristeligt Dagblad 

"... en kyndig og lærd gennemgang af politik og samfundsforhold i Norden i 1300-tallet."

Kristian Hvidt Berlingske Tidende 

"... spændende ... bringer vor erkendelse af det virkelig skete et stort skridt nærmere."

Henrik Bonne Larsen Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF. Noter

"Spændende ... disputats ... Bøgh har meget at byde på. Den historie værket formidler er således i sig selv spændende og veloplagt fortalt ... kan anbefales til lystlæsning for kolleger som interesserer sig for dansk middelalder ..."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen