Aarhus Universitetsforlag
Cover

Sådan taler medier og borgere om politik

En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund

En del af serien Magtudredningen, bogserien og fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

320 sider
Paperback
ISBN 87 7934 029 6

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I den offentlige debat i Danmark om mediernes rolle i den demokratiske proces har der i årtier været enighed om, at medierne i stigende omfang underminerer borgernes muligheder for at fungere demokratisk hensigtsmæssigt. Det gælder ikke mindst vurderingen af det underholdende tv-medies rolle i demokratiet. Det er imidlertid påfaldende, at debatten har været ført stort set, uden at der har foreligget nogen forskningsmæssig viden om samspillet mellem borgere og medier.

De undersøgelser, som fremlægges i denne bog, indeholder den første større kvalitative analyse af, hvordan medierne iscenesætter politik defineret i bred forstand som hele spektret fra parlamentarisk politik over græsrodspolitik til politisk handling i hverdagen. Det viser sig blandt andet, at mediernes iscenesættelse af politik i høj grad er præget af den positive fremstilling af "demokratiet i arbejdstøjet", samtidig med at der også ofte anlægges en kritisk vinkel, der viser borgeren i et modsætningsforhold til det politiske system.

Bogen undersøger også, hvad borgerne faktisk bruger medierne til i samspillet mellem hverdagsliv og demokrati. Det viser sig her, at borgerne generelt er velorienterede om samfundsanliggender og politik. Dertil kommer, at de er særdeles mediekyndige og ikke uden videre køber mediernes billede af den politiske virkelighed.

Pressen skrev

Rune Slothuus Tidsskriftet Politica

"Bogens brug af fokusgruppemetoden giver nuancerede indsigter i, hvordan borgerne taler om deres mediebrug og (manglende) politiske deltagelse, og som sådan udgør bogen et væsentligt supplement til andre undersøgelser baseret på spørgeskemaundersøgelser og eksperimenter."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen