Aarhus Universitetsforlag
Cover

Den Ryssiske Lov 1649

Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721

En del af serien Beringiana (6) , og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

589 sider ill.
Hardback
ISBN 978 87 7124 070 2

Af

Med forord af

Oversat af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Tsar Aleksej Mikhajlovitj, af slægten Romanov, er nok bedst kendt som Peter den Stores far. Men han er også en af Ruslands betydeligste lovgivere. Hans store lovsamling med titlen Sobornoje ulozjenije blev udstedt i 1649. Det var den første russiske lovbog, der udkom på tryk, og den bevarede på mange områder sin gyldighed de næste to hundrede år. Den ryddede op i en uoverskuelig håndskreven lovgivning og skabte større klarhed om gældende ret. Den regulerede nye områder, der før var underlagt sædvaneret, og dens strafferetlige bestemmelser, med flittig brug af pisk, bidrog til at tegne omverdenens ruslandsbillede. Men først og fremmest fastlagde loven det russiske samfunds grundstruktur i en form med stærkt begrænset social mobilitet og med selvherskerdømme og livegenskab, der kom til at vare længere end i det øvrige Europa.

Loven udgives her for første gang på dansk i en oversættelse fra 1721 ved Holbergs samtidige Rasmus Æreboe under titlen Den Ryssiske Lov. Æreboe havde lært sig russisk under sit arbejde som sekretær og tolk for den danske envoyé extraordinaire til Peter den Store i årene 1709-1711, og han blev den første store formidler af viden om Rusland i Danmark.

Æreboes pionerarbejde er forsynet med noter og registre ved mag.art. Lars P.
Poulsen-Hansen, der også gennemgår oversættelsens skæbne i samtiden og belyser
lovens plads i russisk retshistorie.

Indholdsfortegnelse

Indhold

Rasmus Æreboe

Udgiverens forord

Den Ryssiske Lov og Rasmus Æreboe

Den Ryssiske Lov 1649 i russisk retshistorie

Den Ryssiske Lov

Fortale

Cap. I-XXV

Anmerkninger

Dansk-dansk ordliste

Annoteret register over russiske ord i lovtekst og anmærkninger

Emneregister

Annoteret register over person- og stednavne

Litteraturliste

Pressen skrev

Thomas Petersen, www.historie-online.dk

"Denne udgivelse er intet mindre end et scoop. Af udgiveren er det en bedrift af de sjældne. I 300 år har et af de vigtigste dokumenter til Ruslands historie stort set ligget upåagtet hen i Det Kongelige Bibliotek i København - gemt af vejen i et stort og smukt udstyret håndskrift. Oven i købet i en fornem dansk oversættelse fra Ludvig Holbergs tid. Lige til at gå til for danske historikere."

"(...) en flot og vidunderlig bog er der kommet ud af anstrengelserne. Dertil en lækkerbisken til specialstudier eller komparative studier for retshistorikere og andet historisk godtfolk."

"Kyndigt og med sikkert overblik sætter Poulsen-Hansen Den Ryssiske Lov ind i en historisk og juridisk kontekst."

"Med filologisk tæft, flid og akkuratesse har Poulsen-Hansen dermed gjort en væsentlig lovtekst tilgængelig for danske forskere og studerende uden kendskab til russisk. Men bag filologens teoretiske instrumentarium mærker man også praktikerens erfaring og indsigt."

"Det er et prisværdigt, imponerende og nyttigt arbejde, Poulsen-Hansen har lagt i at gøre Æreboes oversættelse af en vigtig kilde til russisk historie alment tilgængelig for retshistorikere, almindelige historikere, studerende og andet godtfolk uden kundskaber i det russiske sprog."

Claus Mechlenborg, Kristeligt Dagblad 

"Fantastisk udgivelse om den russiske lov fra 1649, der fortæller interessant kulturhistorie. (…) Det er intet mere end fantastisk, at Lars P. Poulsen-Hansen har tørret støvet af manuskriptet og udgivet det i dets fulde længe med noter og kommentarer. Der er tale om et pragteksemplar af en kildeudgivelse. En bog, som er guf for historienørder, amatørslavister og studerende udi i alt fra jura til russisk. (…)"

"Her er intet at komme efter. Der er simpelthen tale om en eksemplarisk kildeudgivelse."

Ulrik Langen, Weekendavisen 

"(…) med den viden, der deles, og den grundighed, hvormed der er gået til sagerne, er man med Lars P. Poulsen-Hansens indledning velpræpareret til at gå i gang med selve lovteksten."

"(…) man kan kun glæde sig over det kritiske apparat, der med sine annoteringer, krydshenvisninger, ordforklaringer og registre intet lader tilbage at ønske. (…) Lars P. Poulsen-Hansens udgivelse af Den Ryssiske Lov er forbilledlig i sin insisteren på positiv omstændelighed og i sin veldokumenterede og detaljerede fremstilling. Det er en virkelig fortjenstfuld - og dejlig nørdet - bog."

"Folk vil næppe stå i kø i boghandelen for at købe bogen. Men det er godt at vide, at den findes. Det er godt at vide, at den slags bøger stadig laves. Det er godt at vide, at filologisk kyndighed, historisk viden og - måske vigtigst af alt - kærlighed til stoffet stadig kan være styrende for akademiske bogudgivelser."

Bente Kliem, Russisklærerforeningen

"Denne historiske guldgrube og dette enestående pionerarbejde har hidtil ikke været udgivet, men kun eksisteret i håndskriftet og afskrifter. Det er utroligt på baggrund af den store interesse for russisk, som vi har været med til siden 1960'erne. Nu har vi endelig fået værket i denne fine udgave med Poul-Hansens kommentarer. Det vil forhåbentligt give inspiration til mange nye forskningsresultater." 

Ulla Birgegård, Nordisk Østforum

"Översättningen utgör ett tacksamt material för forskare inom nordisk/slavisk filologi och översättningsvetenskap, för rättshistoriker och andra.

Speciellt interessant är det att ta del av Æreboes personliga kommentarer, som inte bara innehåller förklaringar av juridiska termer och liknande utan också långa utläggningar om hela ämnesområden som han skaffat sig kunskap om, dels genom sina personliga erfarenheter i Ryssland, dels genom attt läsa litteratur, som han ofta hänvisar till.

[...] Genom Rasmus Æreboes och Lars P. Poulsen-Hansens imponerande insatser har vi fått tillgång till ett helt unikt material rörande rysk rätts- och kulturhistoria. Det är bara att tacka och ta emot."

Jens Kr. Andersen, Danske Studier

"Udgiverne skal krediteres for et omfattende, tilbundsgående og
nybrydende fagligt arbejde, forlaget for et smukt udstyr. Efter endt læsning
véd en dansk litteraturhistoriker mere om Æreboe og russisk retshistorie, end
han nogensinde har turdet håbe."

John Lind, Fund og Forskning

"[...] et betydeligt og særdeles kompetent arbejde."

"[...] der kan virkelig siges meget positivt om det arbejde, Poulsen-Hansen har lagt i at gøre Æreboes oversættelse med de mange anmærkninger tilgængelig for os [...].

"[...] imponerende sproglig indsigt i originalteksten [...]"

"Det er Lars Poulsen-Hansens store fortjeneste med et 40 år langt tilløb at have reddet Rasmus Æreboes store værk om den russiske lov fra 1649 fra denne glemsel i Det Kongelige Biblioteks gemmer. At han ydermere har lagt et så stort og kompetent arbejde i at gennemkommentere værket på kryds og tværs fortjener dyb respekt og påskønnelse."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen