Aarhus Universitetsforlag
Cover

Passage 64

Revolution

En del af tidsskriftet Passage (64) og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

175 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7934 467 9

Redigeret af
, og

Med bidrag af
, , , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Revolutioner vender om. Ikke bare på sociale og politiske magtforhold, men også på tænkemåder og verdensbilleder - de måder, hvorpå vi beskriver og forstår os selv og vores plads i verden. Revolutioner er således ikke blot politiske, men tillige sproglige handlinger, som litteraturen måske kan deltage i på en særlig måde i kraft af dens sproglige nyskabelser og alternative synsvinkler, dens billeddannelser og flerdimensionelle repræsentationer af verden.

Passage 64 afdækker en række aspekter af litteraturens forhold til politiske revolutioner fra Den engelske revolution i 1688 til i dag, hvor det revolutionære potentiale kan være mere vanskeligt at få øje på. Revolutionen angiver ikke alene et politisk ideal (eller mareridt), men også en sekvens af årstal, som danner en matrice for vores forståelse af historien. Men revolutioner er ikke blot milepæle, der ændrer fremtiden, de forandrer også fortiden. For enhver revolution fortolker den forudgående historie og bidrager derved til at forme fremtidens historieskrivning. Litteraturen har uundgåeligt reflekteret og på større eller mindre afstand deltaget i disse kampe om at genskrive historien - og til tider også i forberedelsen af kommende begivenheder og forståelsen af dem.

Artiklernes analyser giver anledning til at diskutere en række relevante problematikker, herunder spørgsmål som: Afføder revolutioner nødvendigvis en ny litteratur og nye forfattere? Kan litteratur skabe revolution? Hvorfra, af hvem og hvordan skrives revolutionen og dens betydning?

Indholdsfortegnelse

Un-kinged himself

Utopiens grænser i Den amerikanske revolution

Frigørelsens poetik

Revolutionen, moderniteten og de mulige grænser

Litteraturen og revolutionen

En hardback-revolution?

Flugten ud af tiden

Hvad er revolutionær litteratur?

I maj

Kunst, kapitalisme, revolution og kommunisering

Pressen skrev

Anders Juhl Rasmussen Kristeligt Dagblad

"Det nye nummer har tema om revolution, og man må sige, at redaktionen gennemfører temaet med stor konsekvens"

Tilføjet til kurven

Gå til kassen