Aarhus Universitetsforlag
Cover

På sporet af en offentlig identitet

Værdier i stat, amter og kommuner

En del af serien Magtudredningen, bogserien og fagområdet


{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

280 sider 2. udgave
Paperback
ISBN 87 7934 051 2

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I På sporet af en offentlig identitet præsenteres resultaterne fra en række nye undersøgelser af værdier i den offentlige sektor. Findes der en offentlig identitet? Det gør der, hvis man ser den offentlige identitet som et løg med flere lag. Det ser ud til, at der er en stabil, historisk forankret værdikerne, som findes langt de fleste steder, så er der lag med relativt stabile, specifikke, fagligt betonede værdier og endelig lag med mere modeprægede værdier, som i et vist omfang er knyttede til spørgsmålene om, hvordan man skal lede, organisere og omgås på offentlige arbejdspladser.

Et gennemgående tema i bogen er, hvorvidt moderne værdier som effektivitet, kundeorientering og markedsstyring truer klassiske værdier som demokrati og retssikkerhed.

Forfatterne har gået forskningslitteraturen igennem med en tættekam for at få et indtryk af, hvilke værdier der overhovedet kan tales om; har gennemført en analyse af, hvilke værdier der ligger gemt i den offentlige sektors retlige grundlag; har sendt spørgeskemaer til offentlige ledere på alle niveauer i den samlede offentlige sektor; har endevendt nyformulerede værdigrundlag fra ministerier, styrelser, hospitaler, socialforvaltninger, børnehaver og mange andre; har besøgt typiske offentlige institutioner som et bibliotek, et hospital, en kirke og et fængsel for at aflæse, hvilke værdier disse steder udtrykker; har set nærmere på værdivogtende myndigheder i toppen af systemet som Rigsrevisionen og Folketingets Ombudsmand; og har nærlæst debatter om udlicitering for at blive klogere på, hvilke værdier der bringes på banen, når der er tale om at flytte noget fra det offentlige til det private.

Indholdsfortegnelse

Torben Beck Jørgensen: Kapitel 1. Værdier og den offentlige sektor

Torben Beck Jørgensen & Barry Bozeman: Kapitel 2. Det offentlige værdiunivers. Dets bestanddele, struktur og afgrænsning

Torben Beck Jørgensen: Kapitel 3. Værdier i harmoni, konflikt og forandring

Carsten Henrichsen: Kapitel 4. Offentlige værdier i retlig belysning. Fra retsstat og socialstat til markedsstat eller miljøstat

Karsten Vrangbæk: Kapitel 5. Værdilandskabet i den offentlige sektor. Resultater fra en survey

Maiken Riis-Hansen & Ditte Maja Simonsen: Kapitel 6. Værdigrundlag i offentlige organisationer. Skabelse af fælles organisationsidentitet

Gitte Lindermann & Torben Beck Jørgensen: Kapitel 7. På besøg: typiske offentlige organisationer og deres værdier

Camilla Palmhøj Nielsen: Kapitel 8. Værdiernes vogtere. Om regulerende organisationer i staten

Torben Beck Jørgensen, Barry Bozeman & Ditte Maja Simonsen: Kapitel 9. Tabte offentlige værdier? Hvad man taler om i udliciteringsdebatter

Torben Beck Jørgensen: Kapitel 10. Konturerne af en offentlig identitet. Varige og foranderlige træk

Litteratur

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen