Aarhus Universitetsforlag
Cover

Lov og ret i Europas historie

En del af fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

188 sider
Paperback
ISBN 87 7288 921 7

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Goethe kaldte lov og ret for kroniske og nedarvede sygdomme i samfundet. Det må kræve, at vi kender smittekilden. Romerretten, den kanoniske ret og oplysningstidens naturret var hævet over historien som evige og universelle systemer. Efter den franske revolution blev folkenes ret studeret, men nu som nationale og selvgroede fænomener. Retshistorie blev således det enkelte folks egen rets historie, og faget blev dyrket som sådan indtil slutningen af 2. Verdenskrig. Først da begyndte man at beskrive en europæisk lov- og retshistorie. Forskningen i retshistorie har siden været frodig, og denne bog forsøger at gøre status over udviklingen.

Indholdsfortegnelse

Indledning

Forhistorie og historie

Retten i oldtiden

Græsk ret og retspleje

Romerret

Fra romersk republik til kejserrige

Romerrettens særpræg

Den klassiske romerret

Den efterklassiske romerret

Kejser Justinians kodifikation

Kirkens ret og jurisdiktion

Middelalderens verdslige retskilder

Stadsretter

Handelsret og søret

Lensret

Retsvidenskab i middelalderen

Renæssance og ret

Reformation og ret

Om krigens og fredens ret

Naturret uden teologi

Suverænitet og stat

Oplysningstid og naturret

Oplysningstidens kodifikationer: Bayern, Preussen, Frankrig, Østrig

Den engelske rets historie

Retten i Skandinavien

Retsvidenskabens "Historiske Skole"

Pandektvidenskab og begrebsjurisprudens

Opgøret med begrebsjurisprudensen

Den tyske Bürgerliches Gesetzbuch

Den svejtsiske Zivilgesetzbuch

Det nordiske lovsamarbejde

Italiens Codice civile

Hollands Burgerlijk Wetboek

"Afsluttende uvidenskabeligt efterskrift"

Årstalsliste

Litteraturliste

Index, samlet vedrørende personer, steder og emner

Tilføjet til kurven

Gå til kassen