Aarhus Universitetsforlag
Cover

Kultur

Det fleksible fællesskab

En del af serien Univers , og fagområderne , og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

204 sider
Paperback
ISBN 87 7934 140 3

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Kulturbegrebet trænger sig på. Det er ikke længere forbeholdt de få at udtale sig om kultur, fordi globalisering, migrationer og højteknologisk kommunikation har konfronteret de fleste med billeder af og viden om helt andre måder at leve på. Kultur er blevet et af de globale begreber, der bruges til at forstå verdens mangfoldighed med.

Kultur knytter forbindelser og skaber grænser - beriger og begrænser menneskers udfoldelse. Kulturen kan både bruges og misbruges. I Kultur - Det fleksible fællesskab ses kulturen i en række forskellige perspektiver, der kompletterer og nuancerer hinanden, og som til sammen viser kulturens kompleksitet.

Uanset optik og målestok peger kulturen i retning af et fællesskab. Den enkelte er altid en del af et større hele, som både bekræftes og udfordres gennem individuel handling. Fællesskabet er fleksibelt; det ændrer sig i takt med, at mennesker gør nye erfaringer. I det lys er kulturen en åbning mod uanede muligheder snarere end et tankens fængsel.

UNIVERS vil hvert år præsentere nye titler, hvori førende forskere vil præsentere deres forskningsfelt under en bred overskrift. Bøgerne bliver relativt lettilgængelige og vil først og fremmest henvende sig til velorienterede personer uden for det enkelte forskningsområde - eller med en fremtid inden for det.

UNIVERS bygger på en tro på, at topforskerens faglige overblik og specialviden er den rigtige basis for at skrive om bredere emner og sætte et personligt præg på fremstillingen. Bøgerne bliver altså personlige, men ikke polemiske; de skal kunne læses med udbytte om fem eller ti år, selvom diskussionerne i forskningsmiljøet har flyttet sig.

UNIVERS er et forsøg på at genopvække eller stimulere en tradition for dannelse, dvs. for bred tværfaglig indsigt, der kan danne udgangspunkt for kvalificerede diskussioner om samfundsforhold og udviklingen.

Henrik Jensen

Henrik

Cand.mag. i litteraturhistorie. Henrik redigerer primært bøger inden for litteratur og miljøvidenskab og står bl.a. bag serierne Verdenslitteratur og Miljøbiblioteket. Henrik startede på forlaget som ung praktikant i 2007 og har været rundt i mange hjørner på forlaget.

Henrik Jensen

Projektredaktør

Telefon: +45 53 55 05 42

hj@unipress.au.dk

Pressen skrev

Charlotte Baarts, Tidsskriftet Antropologi

"[...] en velskrevet introduktion til et emne, det kan være svært at få greb om, og som sådan burde den være obligatorisk læsning for spirende antropologer [...]. Hastrup slår kulturbegrebets nuancer og potentialer fast. Det var på tide, at der blev taget hånd om det, hvorfor bogen hilses meget velkommen."

Charlotte Jacobsen, Tidsskriftet Antropologi

"[...] en klar og uddybende beskrivelse af, hvad kultur er for en størrelse."

"Bogen er udkommet i serien Univers, hvis mål det er at bygge bro mellem forskningsmiljø og offentlighed. Den bro synes kærkommen i lyset af den vigtighed, kultur tilskrives i den danske offentlighed i dag [...]"

   

Anne Dincher Nielsen, Kontur

"[...] giver et godt og fyldestgørende overblik."  [...] Pointerne gøres klare for læserne, der ikke måtte være fortrolige med antropologiens metode og fagterminologi, og alligevel formår værket også at kaste nyt lys over problemstillinger og opsummere gængse antagelser og pointer på en stadigt fængende måde for mere vante læsere inden for antropologi og kulturteori. Bogen henvender sig derfor på flere niveauer og er relevant i alle sammenhænge, hvor kultur berører eller kommunikeres [...]. Bogen lever op til sin ambition, som er at give et indblik i kulturens historie, relevans og kompleksitet. De otte kapitler med klare overskrifter gør den overskuelig til specifikke formål, mens den samlet giver et godt og opsummerende overblik."

Flemmning Faarup, Lektørudtalelse

"Bogen er en godt skrevet introduktion til et emne, der ellers kan være svært at få hold på."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen