Aarhus Universitetsforlag
Cover

Kriminalitet og illegale rusmidler

En del af serien Samfund og rusmidler (1) , og fagområderne og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

250 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7934 526 3

Redigeret af
og

Med bidrag af
, , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Hvad er forbindelserne mellem kriminalitet og illegale rusmidler? Umiddelbart tror vi, at de er oplagte: Stofferne er ulovlige, fordi de er farlige. Når man er afhængig af fx heroin, fører forbruget til berigelseskriminalitet. Og de mange penge, som er involveret i salg af illegale stoffer, fører til organiseret kriminalitet.

Men den samfundsmæssige kriminalisering af rusmidler som heroin, kokain og cannabis er ikke blot udtryk for en logik, de forholder sig til visse rusmidlers sundhedsmæssige skadevirkninger. Kriminaliseringen er også et udtryk for både politiske og samfundsmoralske standpunkter, der har ændret sig meget over tid, og som har foranlediget en række offentlige tiltag over for rusmiddelproblematikker. Det drejer sig både om kontrolindsatser, men også om forebyggende og behandlingsindsatser.

Kriminaliseringen skaber dermed også kategorier som narkoman, stofmisbruger, bagmand, pusher, behandlingstrængende og kriminel. Kategorier, der skaber identiteter, som kan være belastende for den enkelte og svære at slippe af med igen.

I Kriminalitet og illegale rusmidler gennemgår forfatterne både teoretiske, politiske og historiske perspektiver på de komplekse relationer mellem kriminalitet og rusmidler. Bogen viser, at kriminalisering af rusmidler har både tilsigtede og utilsigtede samfundsmæssige konsekvenser.

Indholdsfortegnelse

Sociologiske perspektiver på relationen mellem illegale rusmidler og kriminalitet

Fire modeller til forståelse af forholdet mellem forbrug af illegale stoffer og kriminalitet

Kriminalitet og illegale rusmidler i et kønsperspektiv

Kriminalisering af narkotika - den politiske og samfundsmæssige baggrund for kriminaliseringsprocesser i perioden 1950-2004

Kontrolregimer og narkotikapolitik: Hvordan balanceres borgernes velbefindende og selvbestemmelse?

Narkotikakriminalitet: Hvordan beregner man mørketallet for en offerløs forbrydelse?

Misbrugsbehandling i kriminalforsorgen

Indsattes erfaringer med narkotikahandel og hashbehandling i danske fængsler

Karina Bell Ottosen

Karina

Cand.scient. i informationsvidenskab. Karina har ansvar for udvikling af internationalt samarbejde og forlagets tilstedeværelse i udlandet - dvs. for co-publicering, kontakt med distributører, salg af rettigheder og distribution af digitalt materiale. Det samfundsvidenskabelige område og udvikling af serien The Nordic World sorterer også under Karina, der har en fortid som redaktør i Gyldendal Akademisk og på Forlaget Ajour.

Karina Bell Ottosen

Redaktør

Telefon: +45 30 70 11 68

kbo@unipress.au.dk

Pressen skrev

Jane Benarroch, Weekendavisen

"[...] hvordan har narkotikakontrollen og lovgivningen om rusmidler udviklet sig i en dansk sammenhæng? Rusmiddelforsker Esben Houborg fra Aarhus Universitet har endevendt den politiske og samfundsmæssige baggrund for kriminalisering af narkotika i perioden 1950 til 204 i den nys udkomne antologi Kriminalitet og illegale rusmidler fra Aarhus Universitetsforlag."

Bent Kirk Kristensen, Lektørudtalelse

"Bogen er et velkvalificereret oplæg til en nødvendig vedvarende debat om politik og strategier i forhold til illegale rusmidler."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen