Aarhus Universitetsforlag
Cover

Historie

Fortidsbrug og erindringsspor

En del af serien Univers , og fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

244 sider
Paperback
ISBN 978 87 7124 317 8

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Hvad har Brad Pitt i lændeklæde at gøre med Homers fortidshelt Achilleus, og hvad har Russell Crowe som kaptajn på Noahs Ark tilfælles med Bjørn Nørgaards gobeliner? Svaret er historie.

Historie er fortidsbrug, en måde at bruge det fortidige på. Når vi går i biografen for at se Hollywood-blockbusteren Noah, når vi læser Biblens fortælling om syndfloden eller som Nørgaard væver en fortolkning af syndflodstemaet ind i en danmarkshistorie, dannes der erindringsspor. Vi gør brug af historie, når vi gør os forestillinger om, hvad det fortidige mon har betydet for datidens mennesker, og når vi gør os forestillinger om, hvad det fortidige betyder for os i dag.

Historie ─ Fortidsbrug og erindringsspor spørger, hvad historie er, og holder de forskellige betydninger af historie op mod hinanden. Den giver svar på, hvornår og hvordan historie som aktivitetsmønster er opstået, og den beskriver de former for fortidsbrug, erindringsspor og historiebevidsthed, der er i spil i et samfund på et bestemt tidspunkt. En historiekultur kan være såvel et luksuriøst supermarked som en tarvelig discountbutik ─ og vi bestemmer selv, hvordan vi indretter og bruger den.

Indholdsfortegnelse

Historie er fortidsbrug

To slags historie / Den valgte tilgang / De styrende begreber / Det videre forløb

Dengang historie opstod

De lange linjer / En hybrid bevidsthed dannes / Fortidsbærer og fortidsbruger / Lagdelt historiekultur

Arkaisk fortidsbrug

Mundtlig tradition / Vaner og ritualer / Genealogi / Erindringssteder / Tid / Sagn / Kontinuitetslinjer

Skriftsbaseret fortidsbrug

Skriftkultur / Græsk historiekultur / Romersk historiekultur / Tid / Kristen historiekultur / Erindring, glemsel, reaktivering

Moderne fortidsbrug

Trykkultur og fortidsforvaltning / Andre slags fortidsbrug / Tid / Det moderne historiebegreb / Dansk historiekultur / Programmatisk fortidsbrug / Gryende historisk bevidsthed

Postmoderne fortidsbrug

Nye medier, ny mundtlig kultur / Evolution / Erindring / Tid / En anderledes historiekultur / En ny slags erindringssted / Et postmoderne historiefag / Livshistorier / Socialitet og historicitet

Historiekultur ─ et erfaringsforråd

Historie i billeder / Hverdagshistorier / Fortidsbearbejdning / Fremadrettet fortidsbrug / Brugbare fortider

 

 

 

 

Henrik Jensen

Henrik

Cand.mag. i litteraturhistorie. Henrik redigerer primært bøger inden for litteratur og miljøvidenskab og står bl.a. bag serierne Verdenslitteratur og Miljøbiblioteket. Henrik startede på forlaget som ung praktikant i 2007 og har været rundt i mange hjørner på forlaget.

Henrik Jensen

Projektredaktør

Telefon: +45 53 55 05 42

hj@unipress.au.dk

Pressen skrev

Per Drustrup Larsen, lektørudtalelse

"En god og klog bog for forståelsen af historie som fag og af historiens betydning for nutid og fremtid. Med gode og også nutidige eksempler forklares emnet på højt akademisk niveau og samtidigt klart forståeligt og tankevækkende. Den har gjort indtryk på mig og skal læses endnu grundigere." 

Joachim Lund, Information

"Bernard Eric Jensen [...] giver et fint indblik i den vestlige civilisations histories historie og viser konsekvenserne af den postmoderne historiebrug."

Michael Böss, Kristeligt Dagblad

"Forskere i historiebrug vender på en måde tingene på hovedet: Deres interesse er at analysere nutidens forudsætninger for den måde, vi ser på fortiden på.

Forfatteren af denne bog er dog mere radikal i sit syn. For ham begynder fortiden i nutiden.

Ligesom traditionelle historikere er Bernard Eric Jensen optaget af studiet af fortidige begivenheders spor i eftertiden.

Men i modsætning til dem er det de mentale spor, han interesserer sig for: deres "erindringsspor", såvel de individuelle som de sociale (kollektive). Jensens historiesyn bygger på en filosofisk antropologi. Han konstaterer, at den enkelte på det psykologiske og eksistentielle plan bruger fortiden til at forstå sig selv, til at vurdere, hvad der er væsentligt og værdifuldt eller forkasteligt og dårligt.

Det er i kraft af fortællinger og erindringer om vores fortid, at vi som individer og grupper kan orientere os mod fremtiden. Hvis vi ikke havde haft denne evne, ville vi ikke være i stand til at handle fremadrettet. Derfor anser Jensen mennesket for at være et væsen, der af naturen er "historiebevidst"."

Sebastian Olden-Jørgensen, Historisk Tidsskrift

"Han [Bernard Eric Jensen] har igennem en menneskealder markeret sig med bidrag på snart sagt alle niveauer og i mange sammenhænge, og hans tanker har sat direkte fingeraftryk på de faglige mål og didaktikken i folkeskolens historieundervisning."

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen