Aarhus Universitetsforlag
Cover

Heden

En del af fagområderne og


Tilgængelige e-bogs-formater: PDF

{{variant.title}}: {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}}{{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

272 sider ill.
Hardback
ISBN 978 87 7184 707 9

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

De danske heder udgør som Dybbøl Mølle og ”Der er et yndigt land” en essentiel del af vores forestilling om Danmark. Det kan vi især takke Steen Steensen Blicher for. I 1800-tallet beskrev han som hedens første store besynger landskabet så poetisk, at københavnske malere tog hele vejen til Jylland for at forevige det på lærredet og lytte til hjejlens melankolske sang. Dengang var den vidt udbredt på heden. I dag er den næsten uddød og kan som urfuglen ende med at forsvinde helt.

Heden kan tidligere biolog i Ringkøbing Amt Hans Jørgen Degn desværre ikke gå Blicher i bedene og fortsætte hededigterens lovsang af en skattet natur- og kulturarv. Bogen dokumenterer i stedet 150 års menneskelig påvirkning med alt, hvad dertil hører af stigende mængder kvælstof i luften, inkonsekvent lovgivning og for ringe og forkert naturpleje og beskyttelse.

Hederne ligger ikke længere som åbne og vidtstrakte landskaber med lave lyngbuske, rensdyrlav og urter, men er ved at blive erobret af hurtigvoksende græsarter og fyrretræer, ligesom højproduktive marker og opdyrkning af moserne har gjort livsbetingelserne vanskelige eller umulige for hedernes oprindelige dyrebestand og plantevækst. Forfatterens konklusion er klar: Medmindre vi aktivt gør en indsats for at bevare hederne, vil Danmark ikke længere være helt så yndigt som i fordums tid.

Pressen skrev

Berlingske

"Kærligheden til emnet vokser stædigt op af siderne som den hårdføre lyng"

"fremstillingen [er] båret af et klart sprog og en fortælling, der rækker ud mod læseren i et forsøg på at åbne blikket for hedens landskabelige skønhed"

Lektørudtalelse

"Degn tegner et grundigt og desværre grumt billede af hedens tilstand [...] Niveauet er for alle, og sproget er skarpt og fint formidlende. De mange fotos og illustrationer leder teksten godt på vej. Det er saglig og interessant læsning for alle med interesse i naturbevaring."

Historie-online

"et fængslende og øjenåbnende kampskrift for bevaring af en natur, som mennesker har benyttet, udnyttet, misrøgtet og haft glæde af siden bronzealderen."

Egon Clausen, Ronkedorerne, den2radio

"et pragtfuldt værk"

Litteratursiden

"Betydelig faglig viden og stor praktisk erfaring går hånd i hånd i denne omfattende bog, der stiller skarpt på hedens tilstand."

"Klart, overskueligt og meget detaljeret behandler forfatteren hedens historie, dens nuværende tilstand, beskyttelse og pleje..."

"Hvis denne bog var pligtlæsning, ville de berørte politikere og embedsmænd være godt klædt på til at træffe deres beslutninger."

"Forfatterens store force er, at han forener det videnskabelige med det praktiske."

"Hvis man vil have et grundigt indblik i hedens historie og nuværende tilstand, er bogen svær at komme uden om."

Natur & Miljø

"forventningerne bliver indfriet til fulde. Hans Jørgen Degns store værk er simpelthen bogen om den danske hede."

Kjeld Hansen, gylle.dk

"blandt nulevende kendere af den danske hede står forfatteren Hans Jørgen Degn ud som en af de største. Hans 1,7 kilo tunge pragtværk om heden hører heller ikke til i småtingsafdelingen, men mindre kan næppe gøre det, når man skriver gravskriften over en hel naturtype."

"Bogens hovedpåstand er, at de sidste danske heder forringes år for år for til sidst at forvandles til græssteppe eller regulær skov. At den officielle vurdering er helt anderledes positiv, er en sminket sandhed ifølge forfatteren. Udover at være kyndig helt ned i den mindste detalje er han også en modig mand. Midtvejs i den store bog rejser Degn en harmdirrende, men velunderbygget anklage mod Naturstyrelsen og et par navngivne biologer for noget, der ligner groft fuskeri. Han kalder det ”natursminke” og sammenligner med den herostratisk berømte ”skovsminke”-sag, hvor Miljøministeriets embedsmænd fordrejede forskernes indberetning, så den viste det stik modsatte, før de videresendte den til EU."

 

Horsens Folkeblad
Artikel: "Vi skal passe meget bedre på de jyske heder"
09.04.2019

Kristeligt Dagblad
Artikel: "Biolog Hans Jørgen Degn kæmper for at få den 'gamle' hede tilbage"
22.03.2019

Presserum

I presserummet kan du finde pressemeddelelser og forsidebillede. Du er altid velkommen til at kontakte os her https://unipress.dk/kontakt/, hvis du mangler andet materiale.

Forside (jpeg)

Forside (pdf)

Download pressemeddelelse (pdf-format)

Tilføjet til kurven

Gå til kassen