Aarhus Universitetsforlag
Cover

Folkets styre

Magt og ansvar i dansk politik

En del af serien Magtudredningen, bogserien , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

174 sider
Paperback
ISBN 87 7934 060 1

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Bogen opfylder et behov for den, der savner et generelt overblik over udviklingen i det danske parlamentariske system efter anden verdenskrig. Den tager udgangspunkt i begreberne magt og ansvar, der må følges ad i demokratiske systemer.

Bogen viser, at en række institutioner i den parlamentariske omverden har fået øget indflydelse i de seneste årtier, herunder massemedierne, domstolene, Nationalbanken, selvstændige statsvirksomheder og ikke mindst EU.

Inden for de således skitserede rammer fungerer den politiske magt- og ansvarskæde imidlertid godt i Danmark. Folketinget er et stærkt parlament, ikke mindst på grund af den danske tradition for mindretalsregeringer.

Dets største problem er den flere gange konstaterede uenighed mellem vælgerne og Folketingets partier om udviklingen i den europæiske integration.

På mere konkrete punkter er der også stof til overvejelser af folkestyrets fremtid. Det gælder ud over EU-medlemskabet således mediernes rolle, selvstændige statsvirksomheder, anvendelse af folkeafstemninger, rekrutteringen af folketingsmedlemmer, parlamentarismens virkemåde og udviklingen i forholdet mellem ministre og embedsmænd, herunder de såkaldte "særlige rådgiveres" rolle.

Indholdsfortegnelse

I. Udgangspunkter:
Kapitel 1. Folkestyre, magt og ansvar
Kapitel 2. Repræsentation: partier og vælgere

II. Det parlamentariske systems omgivelser:
Kapitel 3. Organisationer og massemedier
Kapitel 4. Selvstændige institutioner og virksomheder
Kapitel 5. EU og den internationale dimension

III. De centrale statsinstitutioner:
Kapitel 6. Folketingets udvikling, organisation og magt
Kapitel 7. Folketing og regering
Kapitel 8. Ministre og embedsmænd

IV. Hovedresultater:
Kapitel 9. Udviklingens demokratiske problemer

Litteratur

Tilføjet til kurven

Gå til kassen