Aarhus Universitetsforlag
Cover

Følelseseksperter?

- etik og engagement i socialpædagogisk arbejde

En del af fagområderne og

Mere om bogen

Om bogen

90'erne er flere gange udnævnt til "følsomhedens årti". Det årti, hvor nærværet, sensitiviteten og det medmenneskelige engagement påny vil komme i focus i samfundet.

Måske er det disse tendenser, vi allerede har fornemmet inden for det socialpædagogiske arbejdsområde gennem de senere år. Her er opmærksomheden omkring selve samværet, nærheden i det daglige arbejde med klienterne, det følelsesmæssige engagement og omsorgen igen blevet vigtige emner i de pædagogiske diskussioner.

"Den menneskelige faktor" er blevet et tema, som på mange måder har afløst den fagpolitiske kamp for forbedrede arbejdsforhold og den teorisøgende udvikling af éntydige pædagogiske metoder og teknikker på institutionerne. Og sideløbende hermed har diskussioner omkring livskvaliteten og "det individuelt gode liv" - en menneskeværdig tilværelse - afløst snævrere socialintegrative temaer som "normalisering", resocialisering og social træning som mål i socialpædagogisk arbejde.

                   

Indholdsfortegnelse

Børn af Marco Polo

Etik og socialpædagogik

Tid og rum - fundamenter i socialpædagogikken

Om nødvendigheden af engagement og etiske fordringer i arbejdet med åndssvage

Socialpædagogik og ekspertroller - konflikter i erhvervet

Omsorgsfabrikker? - den modsætningsfyldte dagligdag i døgninstitutionerne

Pædagogisk kunst - fornuft og følelse - plan og spontanitet

Involvering og identitetsudvikling

Betingelsesløs kærlighed

I kontakt med sig selv - tæt på andre - om selvudvikling i pædagogisk arbejde

Udbrændthed og varme

Den offentlige moral - og de offentligt ansatte

Nogle synspunkter og udtryk om engagement og følelser i det offentlige og private hjælpearbejde

Privat hjælpearbejde på kristenst grundlag

Den lange veien hjem

Tilføjet til kurven

Gå til kassen