Aarhus Universitetsforlag
Cover

Europa for folket?

EU og det danske demokrati

En del af serien Magtudredningen, bogserien , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

240 sider
Paperback
ISBN 87 7934 038 5

Redigeret af

Med bidrag af
, , , , , , , og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Danske politikere omtaler stadigvæk EU som "det europæiske samarbejde". Men det er ikke længere rimeligt at betegne det, der foregår i EU, som et samarbejde. Dertil er EU-beslutningerne for forpligtende, og medlemskabet for uigenkaldeligt.

I takt med udbygningen af EU, som muligvis i 2004 krones med vedtagelsen af en forfatning, er der opstået øget interesse for, hvordan det europæiske demokrati og de enkelte, nationale demokratitraditioner påvirkes af integrationen. EU påvirker i stigende grad værdifordelingen i de europæiske samfund, og det gør det naturligt at spørge, om EU nu også lever op til de demokratiske krav, vi stiller til nationalstaterne.

Denne antologi analyserer en række væsentlige sider af EU's demokrati eller mangel på samme, idet hovedvægten er lagt på analysen af de enkelte nationalstaters muligheder for at kontrollere EU-politiske beslutninger.

En af bogens centrale konklusioner er, at danskernes skepsis over for EU ikke skyldes, at de er specielt "dårlige europæere", men snarere at de er "godt vant": I modsætning til borgerne i en række andre EU-lande er de simpelthen vant til at kunne overskue og påvirke det politiske system.

"... efter et vellykket formandsskab, kan der være god grund til at (gen)optage debatten om EUs fremtid og Danmarks rolle heri. For de seriøst interesserede vil den nye bog Europa for folket være et godt sted at begynde. Her gøres der nemlig godt og grundigt rede for nogle af de væsentlige problemstillinger, der trænger sig på, efter at EU i den grad er vokset på midten."
Mogens Rüdiger i Berlingske Tidende

Indholdsfortegnelse

Forord

Thomas Pedersen: Kapitel 1. Demokrati og europæisk integration: en oversigt

Jørgen Goul Andersen: Kapitel 2. Danskerne, Europa og det "demokratiske underskud". Den "stille revolution" i danskernes forhold til EU

Henning Koch: Kapitel 3. Det Europæiske statsfællesskab - et trojansk næbdyr

Ronald Holzhacker: Kapitel 4. Nationale parlamenter i den europæiske union. En model til komparativ vurdering af demokratiske kontrolbeføjelser

Hans Hegeland: Kapitel 5. Den europæiske union og den nye nordiske parlamentarisme

Peter Riis: Kapitel 6. Europaudvalget - parlamentarisk kontrol og demokratiske dilemmaer

Peter Nedergaard: Kapitel 7. Argumentationslogik og Europaudvalgets demokratiske kontrol med EU-politikken

Jens Henrik Haahr: Kapitel 8. Ét folk, ét demokrati: folkestyre og demokrati i debatten om euroen

Marlene Wind: Kapitel 9. Det europæiske medborgerskab

Philippe Schmitter: Kapitel 10. Medborgerskab - nogle visionære tanker

Om forfatterne

Tilføjet til kurven

Gå til kassen