Aarhus Universitetsforlag
Cover

Erindringens poetik

William Wordsworth, S.T. Coleridge, Thomas De Quincey

En del af fagområderne , , , og


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

648 sider ill.
Hardback
ISBN 978 87 7934 519 5

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Erindringens poetik tegner et litteratur- og idéhistorisk portræt af erindringen hos tre af den engelske romantiks største forfattere; William Wordsworth, S.T. Coleridge og Thomas De Quincey.

I receptionen af de tre digtere, og af romantikken generelt, har erindringsmotivet stået i skyggen af begrebet om den skabende indbildningskraft.

Bogen viser imidlertid, at erindringsmotivet giver mulighed for dybtgående og anderledes læsninger af temaer og litterære strategier i de tre forfatterskaber, ligesom det udgør en fællesnævner for sammenligninger mellem dem. Samtidig bygger erindringsmotivet bro mellem litteratur, litteraturteori, filosofi og psykologi - og mellem den engelske og den tyske romantik.

I et bredere perspektiv argumenterer Erindringens poetik for, at de romantiske digtere udkrystalliserer et erindringsbegreb, der er markant forskelligt fra 1700-tallets, og som peger frem mod erindringsteorier i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20.

For denne bog modtager Lis Møller Georg Brandes-Prisen for 2011. Komiteen motiverer valget således: 

Erindringens poetik er et arbejde på højt internationalt niveau, der fremlægger et nyt syn på romantikken, idet Lis Møller fokuserer på erindringen og med intens indlevelse følger og fortolker de billeder, hvorigennem digterne fremstiller dette komplekse fænomen. Med suveræn stofbeherskelse og sikker sans for digtningens figurlige sprog beskriver Lis Møller erindringens funktion hos William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge og Thomas De Quincey og sætter forfatterne ind i en filosofihistorisk sammenhæng, der rækker tilbage til Platon og Aristoteles, Locke og Hume, men også bringes til at pege fremad mod William James, Sigmund Freud og Henri Bergson. Hun trækker de lange linjer, men hun evner også ved præcise nærlæsninger at bringe detaljen i tjeneste hos syntesen.

Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

Kapitel 1: Mod et moderne erindringsbegreb

Locke, Hume og Hartley

Kapitel 2: William Wordsworth

Erindringens landskab

Kapitel 3: S.T. Coleridge

Erindringens bog

Kapitel 4: Thomas De quincey

Erindringens palimpsest

Afslutning

Det romantiske erindringsbegrebs efterliv

Engelsk resumé

Pressen skrev

Christian Stokbro Karlsen, Nordjyske Stiftstidende

 "{...] ikke bare et oplysende værk, men også en formidlingspræstation af de helt store."

"I en afsluttende sidebemærkning kan det (igen) nævnes, at Aarhus Universitetsforlag i de seneste år har vist en fantastisk evne til at udgive bøger og serier, der er svære at komme udenom som studerende eller alment litteraturinteresseret. Tak for det."

 FagBogInfo

"Bogens tre hoveddele er viet en undersøgelse af erindringens rolle og en fremstilling af den personlige erindring hos henholdsvis Wordsworth, Coleridge og De Quincey. Lis Møller går i dybden med de behandlede værker og inkluderer ikke blot fremstillingen af erindringen, men desuden erindringens poetiske funktion, og med dens rolle i poetikken og litteraturteorien. Undersøgelsen koncentrerer sig om tre indbyrdes relaterede områder: For det første beskæftiger den sig med erindring som litterært såvel som filosofisk tema - og den behandler ikke blot skildringer af bestemte personlige erindringer, men også værkernes refleksion over erindringen og den erindrende evne, dens natur og rækkevidde, ligesom undersøgelsen kortlægger brugen af poetiske billeder og metaforer i fremstillingen af erindringen. For det andet rettes opmærksomheden mod erindring som struktur- og formprincip. 'Navnlig hos Wordsworth og De Quincey gælder det således, at erindringstemaet ikke kan udfoldes inden for rammerne af eksisterende former, men fordrer et nyt sprog og en ny narrativ struktur.' For det tredje ses på sammenhænge mellem erindring og poetisk skabelse og på erindringens rolle i de tre forfatteres poetologiske, litteraturkritiske og æstetisk-filosofiske skrifter."

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen