Aarhus Universitetsforlag
Cover

Den danske elite

En del af serien Magtudredningen, bogserien , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

284 sider Hans Reitzels Forlag
Paperback
ISBN 87 7934 078 4

Af
, og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Selvom ligheden er større i det danske samfund end i de fleste andre lande, er der også eliter i Danmark. Bogen analyserer eliterne inden for politik, forvaltning, domstole, organisationer, erhvervsliv, videnskab, medier og kultur i 1932, 1963 og 1999. Hvad karakteriserer disse eliter, hvordan har deres medlemmer opnået eliteposition, og hvilke ændringer er der sket i det 20. århundrede.

Forfatterne viser, at de danske elitegruppers køn, alder, uddannelse og familiebaggrund afviger markant fra befolkningen som helhed, men at disse skævheder er blevet mindre i løbet af det 20. århundrede. Eliterne er også blevet mere åbne end tidligere, om end der stadigvæk er stærke træk af selvreproduktion.

Bogen afviser forestillingen om det danske samfund som domineret af én sammenhængende elite. Tværtimod er der i 1999 tale om en række forholdsvis adskilte og forskellige elitegrupper med hvert sit funktionsområde og hvert sit rekrutteringssystem.

Indholdsfortegnelse

Forord

1. Elite og folk
Hvem er eliten?
Eliter i et demokratisk samfund
Den foreliggende undersøgelse
De nordiske eliteundersøgelser

2. Fra eliteteori til rekrutteringsforskning
Den klassiske eliteteori
Efterfølgerne
Rekrutteringsmodellen

3. Den politiske elite
De lange linjer i udviklingen
Rekrutteringen til den politiske elite
Den politiske elite
Konklusion

4. Den administrative elite
Rekrutteringen til den administrative elite
Den centraladministrative elite
Den kommunale elite
Konklusion

5. Den dømmende magts elite
Rekrutteringen til domstolseliten
Domstolseliten
Konklusion

6. Organisationseliten
Rekrutteringen til organisationseliten - formænd
Rekrutteringen til organisationseliten - direktører
Organisationseliten
Konklusion

7. Erhvervslivets elite
Rekrutteringen til erhvervslivets elite
Formænd, aktieselskaber
Formænd, andelsselskaber
Administrerende direktører
Erhvervslivets elite
Konklusion

8. Medieeliten
Rekrutteringen til medieeliten
Medieeliten
Konklusion

9. Den videnskabelige elite
Rekrutteringen af den videnskabelige elite
Den videnskabelige elite
Konklusion

10. Kultureliten
Rekrutteringen til kultureliten
Kultureliten
Konklusion

11. På tværs af eliterne
Køn
Alder
Fødested
Social baggrund
Uddannelse
Karriereveje
Netværk
Indtægt
Den allerøverste top
Elite og folk

12. Én sammenhængende elite?

Bilag 1. Data og dataindsamling
Udvælgelsen af positioner
Positioner og personer
Datakvaliteten

Bilag 2. Grundtabeller for elitegrupperne i 1932, 1963 og 1999

Bilag 3. Variabelbeskrivelser

Litteratur

Tilføjet til kurven

Gå til kassen