Aarhus Universitetsforlag
Cover

Dekonstruktion

En del af serien Moderne litteraturteori , og fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

236 sider
Paperback
ISBN 87 7934 120 9

Af
, , , , , , , og

Redigeret af
, og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Termen "dekonstruktion" er nært knyttet til den franske filosof Jacques Derridas tænkning.

Filosofisk er dekonstruktion forbundet med Derridas frem­læsninger af modsigelser mellem f.eks. et udsagns indhold og dets retorik i værker fra den vestlige filosofis kanon. Derridas ind­sigter fik­, bl.a. takket være Paul de Mans be­greber om retoricitet og uafgørlighed, stor be­tydning for arbejdet med litteratur og littera­tur­teori i USA og siden i Europa.

I dag har de­konstruktive erfaringer relevans for forskning i bl.a. forholdet mellem ord og billeder, mellem lov og litteratur og for forskning i etik og køns­spørgsmål.

 

Denne antologi præsenterer den litterære dekonstruktions grundtekster, belyser dekonstruktionens udvikling og giver indblik i de diskussioner, som dominerer nyere tekster af dekonstruktive teoretikere.

 

Dekonstruktions teoretiske implikationer og praktiske anvendelighed i litteraturstudiet diskuteres og demonstreres i oversættelser af Jacques Derrida, Paul de Man, Barbara Johnson, J. Hillis Miller, Geoffrey Bennington og Nicholas Royle.

Pressen skrev

Thomas Hebsgaard Nielsen Standart

"[...] med det foreliggende tekstudvalg formår redaktørerne [...] at skabe en solid og sober præsentation af et område, der ellers hurtigt kan forekomme diffust."

 

Jonas Holst Sørensen,  Slagmark

"Aarhus Universitetsforlag har lanceret en ny fremragende serie Moderne litteraturteori."

"Redaktørerne introducerer glimrende til begrebets historie."

"Det foreliggende bind i serien hjælper på en forbilledlig klar måde med at få overbevist [...] om, at dekonstruktion [...] rummer væsentlige indsigter i dét at tænke, læse og skrive [...]"

 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen