Aarhus Universitetsforlag
Cover

Datering af Fortiden

Om det første danske kulstof-14 laboratorium

En del af fagområdet


{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

104 sider ill.
Paperback
ISBN 978 87 7934 322 1

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Kulstof-14 metoden er et vigtigt redskab til datering af organisk materiale og har i et halvt århundrede været brugt af forskere fra vidt forskellige fag over hele verden. Metoden blev udviklet i USA efter 2. Verdenskrig, og allerede i 1951 etablerede en tværfaglig forskergruppe det første europæiske laboratorium- i København.

Med det skete ikke uden sværdslag. Både i medierne og blandt forskerne var der stor skepsis over for metoden, og først da Niels Bohr slog fast, at kulstof-14 datering ikke var en trossag, men en kendsgerning, blev den almindeligt accepteret.

Datering af fortiden er en videnskabshistorisk beretning om kulstof-14 metoden med fokus på den danske forskning og de forskere, der i en årrække gjorde det danske laboratorium til Europas førende. Laboratoriets ildsjæle formåede at give Danmark en ny og sammenhængende kronologi for de arkæologiske og geologiske hovedperioder siden sidste istid. Blandt deres mere spektakulære resultater var dateringerne af de klimatiske varmeperioder efter sidste istid, af tidspunktet for landbrugets indførelse her i landet og af de navnkundige danske moselig - Grauballemanden og Tollundmanden.

Pressen skrev

Jens Olaf Pepke Pedersen, Danmarks Rumcenter, DTU, i Weekendavisen

"Der ligger omfattende arkivstudier bag Torkild Andersens lille bog, og det er lykkedes ham at levere en fin og læsevenlig beretning om baggrunden bag et succesfuldt dansk forskningsprojekt, som i øvrigt også var et meget tidligt tværvidenskabeligt projekt. Forhåbentlig vil bogen også vække eftertanke hos de beslutningstagere, der i dag udvikler landets forskningsstrategier."

Finn Windfeldt Hansen, Lektørudtalelse

"En bog der viser, hvorledes nogle få ildsjæle så nye forskningsmæssige muligheder som det lykkedes at realisere med imponerende resultater til følge. Også en bog der afdækker et tværfagligt arbejde mellem naturvidenskab og humaniora."

Helge Kragh, Aktuel Naturvidenskab

"Et velkomment bidrag til et vigtigt kapitel i nyere dansk videnskabshistorie, der hidtil ikke har været tilstrækkeligt belyst."

"I sin lille monografi om kulstof-14 dateringsmetoden giver forfatteren en yderst kompetent, informativ og velskreven gennemgang af denne metodes historie med fokus på udviklingen i Danmark."

"Med sine blot 104 sider er det en ret let læst bog, men den er samtidig en meget informativ og veldokumenteret videnskabshistorie, hvis tværfaglige orientering gør den ekstra relevant for både naturvidenskabeligt og arkæologisk interesserede læsere."

Jesper Nymann Madsen, Gymnasieskolen

"Et spændende stykke dansk teknologihistorie. Et godt eksempel på, hvordan det humanistiske og naturvidenskabelige fakultet har lært at arbejde sammen."

Michael Cramer Andersen, Kvant

"Læs om den spændende udvikling i denne lille bog."

EMU Noter

"Denne lille og særdeles interessante bog er ikke tænkt som en undervisningsbog, men er ikke desto mindre særdeles velegnet til et flerfagligt forløb med historie og fysik. Der er således rigeligt at gå i gang med f.eks. i et AT forløb og bogen anbefales hermed."

Nina Helt Nielsen, KUML 2008

"Bogen er imidlertid skrevet som en forskningshistorie, og som sådan er det en fin lille bog, der tydeligvis er baseret på utallige timers studier i arkiverne. Bogen er endvidere illustreret med 23 s/h fotos, tegninger og diagrammer bl.a. af udstyr, personer og måleresultater, og teksten er krydret med aviscitater og sågar et digt. Forfatteren har valgt at lave et register til bogen, hvilket er et stort plus. Endvidere er der i teksten litteraturhenvisninger i form af slutnoter, og der er en godt tresiders litteraturliste til de, der måtte ønske at dykke dybere ned i udviklingen af denne for arkæologien yderst vigtige dateringsmetode."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen