Aarhus Universitetsforlag
Cover

De danske folketingsmedlemmer

En parlamentarisk elite og dens rekruttering, cirkulation og transformation 1849-2001

En del af serien Magtudredningen, bogserien , og fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

199 sider
Paperback
ISBN 87 7934 071 7

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Folketingets medlemmer udgør en parlamentarisk elite, og det er denne politiske elite, der stilles skarpt på i bogen. Der tegnes et billede af folketingspolitikeres geografiske tilhørsforhold, uddannelse, erhvervsmæssige baggrund, køn, alder og parlamentariske erfaring. Folketingsmedlemmerne sammenlignes i den forbindelse med vælgerbefolkningen. Der søges et svar på, i hvor høj grad folketingsmedlemmerne afspejler de vælgere, som de, inden for rammerne af det danske repræsentative demokrati, er sat til at repræsentere.

Det er især udviklingen i den parlamentariske elites kollektive profil, som søges beskrevet. Til dette formål udnyttes et unikt datamateriale, nemlig oplysninger om sociodemografi og politisk karriere for de mere end to tusinde personer, der gennem tiderne, dvs. i årene 1849-2001, har været indvalgt i Folketinget.

Bogen viser, at den parlamentariske elites kollektive profil løbende har ændret sig. På nogle dimensioner (eksempelvis køn) har det betydet en transformation af eliten, så dagens folketingspolitikere samlet set ser meget anderledes ud end de politikere, som valgtes i Folketingets første leveår. På andre dimensioner kan de seneste årtiers ændringer derimod i højere grad ses som en tilbagevenden til tidligere tider - eksempelvis har akademikerne nu igen fået en stærk placering.

Pressen skrev

Hans Hauge, Morgenavisen Jyllandsposten

"Der udsendes endnu masser af bøger, der er et resultat af det store forskningsprojekt, Magtudredningen. De indeholder en guldgrube af oplysninger. Nu er der kommet endnu en. Styrken i bogen er det empiriske materiale. Den kan bruges som opslagsværk, fyldt med relevante statistikker og kurver." 

Tilføjet til kurven

Gå til kassen