Aarhus Universitetsforlag
Cover

Dansk Oksehandel 1450-1550

Fra efterårsmarkeder til forårsdrivning

En del af fagområdet


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

998 sider ill., 2 bind
Hardback
ISBN 87 7288 880 6

Af


Del:

Mere om bogen

Om bogen

I denne fremstilling er for første gang udnyttet mere end hundrede overvejende utrykte toldregnskaber mellem 1485 og 1556. Derfra kan uddrages tusindvis af okseposter og identificeres flere hundrede oksehandlere med store flokke, der lader sig følge til tider i en 20-30-årig handelsperiode.

Mange af disse handlende har aldrig tidligere kunnet knyttes til oksehandelen, men kan nu lokaliseres og tillige socialt og erhvervsmæssigt identificeres: hestehandlere, markedsprangere, slagteropkøbere, egentlige købmænd, rådmænd, borgmestre m.v., hvilket giver et helt nyt, præcist og nuanceret billede af en handelsgren, hvis betydning man nok har haft en formodning om, men aldrig har kunnet dokumentere i denne tidlige periode.

Ældre antagelser om, at oksehandelen skulle kunne føres tilbage til tidlig middelalder, eller endog vikingetid, må dog opgives. Oksehandel i betydelig målestok med drivning over større afstande kendes i Europa tidligst i slutningen af 1300-tallet og tog i Danmark først fart i 1400-tallet med store efterårsmarkeder i Ribe og Kolding efter ca. 1450. Den senere så betydningsfulde forårsdrivning af danske staldstude spores dog først i årene omkring 1500 og bliver omsider dominerende mellem 1520 og 1550. En egentlig adelig staldningsstruktur etableres dog først i dansk landbrug imellem ca. 1540 og 1580.

Pressen skrev

Sønderjysk månedsskrift

"[...] et uomgængeligt opslagsværk [...]"

Carsten Jahnke, Historie

"Næppe nogen anden bog fra de senere år er så dybtgående."

"Poul Enemark skrider [...] meget systematisk og yderst grundigt til værks."

"[...] kun Enemark har det kendskab til kilderne, som gør det muligt at gøre grundigt op med gamle klicheer og vurderinger."

"[...] oksehandelen [sættes] for første gang ind i den almindelige verden af handel og økonomi i denne tid."

"[...] en første ansats til at betragte oksehandelen ikke kun som et ganske særligt dansk fænomen men som del af et velsammenbundet internationalt handelsnetværk, hvor okserne kun var en handelsvare mellem flere andre."

"[...] et mesterstykke i middelalderlig økonomihistorie. Oksehandelens historie, som er så vigtig for Danmarks udenrigshandel i senmiddelalderen og senere, er her behandlet grundigt, grundlæggende og perspektivrigt."

Karl-Erik Frandsen, Tidsskrift for Historie

"Poul Enemark har nu fremlagt sine resultater i to flotte bind. Nu får læseren et veldokumenteret overblik over den danske oksehandels udvikling mellem 1450 og 1550 og tilmed i et europæisk perspektiv. Enemark er meget grundig i sin forskning, og værket er fyldt med detaljerede oplysninger."

"Læsningen lettes dog meget af en lang række tabeller og instruktive diagrammer. Forfatteren skal også roses for det meget udførlige register [...] som vil være en guldgrube for personalhistorikere."

T. Hill Hansische, Geschichtsblätter 

"Das Buch ist ein imponierendes Werk, das sich gewiss zu einem Standardwerk der frühneuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte Dänemarks und der Geschichte des europäischen Ochsenhandels entwickeln wird."

Tilføjet til kurven

Gå til kassen